Utvecklingsmål för världen
Millenniemålen

Utvecklingsmål för världen

Varje land är ett utvecklingsland. Det är utgångspunkten för de 17 utvecklingsmål som världens ledare enades om i fjol. Målet är en bättre värld 2030, där fler människor kan leva ett bra liv som också är hållbart på sikt. Bildbyrån Kontinents foto­grafer har fångat målen i bilder.

ALLT hänger i hop och även länder som Sverige har en läxa att göra för att uppnå en ekonomisk tillväxt som också är socialt och miljömässigt hållbar.  Så ser tanken ut bakom Agenda 2030, de 17 utvecklingsmål som världens ledare vill uppnå till 2030.

Målen är en fortsättning på de så kallade Millenniemålen som antogs år 2000. Då var den främsta ambitionen att halvera fattigdomen till 2015 och det målet nåddes redan 2010.

Eftersom det gick så bra med millennie­målen är många hoppfulla även denna gång. Men att uppnå målen kommer att kosta mycket pengar. FN har räknat ut att 4 500 miljarder dollar behöver satsas varje år. Det är ungefär 30 gånger så mycket som ges i bistånd i världen varje år.

Varifrån pengarna ska komma vet ingen riktigt, men man hoppas på en kombination av hållbara investeringar från företag, ökade skatteinkomster och minskad korruption och skatteflykt. Bara i USA kostar skatteflykt 800 miljarder dollar varje år, visade nyligen en rapport från Oxfam.

Hur olika framsteg inom varje mål ska mätas är också en fråga som behöver redas ut, det arbetet pågår just nu.

  1. INGEN FATTIGDOM (ovan). Tvååriga Ghozlan Abdus från norra Jemen väger fyra kilo. Hon lider av en kronisk sjukdom och är kraftigt undernärd. Närmaste sjukhus från hembyn finns i Khamir, tre timmars bilfärd därifrån.

Lily Ramirez visar hur man äter restaurangen Guelaguetzas gräshoppstacos.

2. INGEN HUNGER. Insekter – framtidens mat? Lily Ramirez visar hur man äter restaurangen Guelaguetzas gräshoppstacos.

3

3. GOD HÄLSA OCH VÄLBEFINNANDE. Trots att Habtom Mebrahtom och Merhawi Tesfalm, nyanlända från Eritrea, bara testat skidor några få gånger håller de sig stabilt i spåret. Målet är redan satt, att delta i årets stafettvasa under Vasaloppsveckan.

Republic -Jemen

4. GOD UTBILDNING FÖR ALLA. Många barn slutför aldrig grundskolan. På landsbygden är majoriteten av Jemens befolkning analfabeter.

The girls in the boxing club are too young to remember the Taliban's reign of terror, but they are well aware that the freedom they are experiencing now is fragile. High-ranked Talibans have approached President Karzai, and offered to cooperate to end the violence. No one can imagine that it will be done without giving the Talibans influence over politics.

5. JÄMSTÄLLDHET. I en källarlokal i utkanten av Kabul boxas bara flickor. De är för unga för att minnas talibanernas skräckvälde, men de är väl medvetna om att den frihet de nu upplever är bräcklig.

Water to die for

6. RENT VATTEN OCH SANITET FÖR ALLA. Torkan har tvingat herdar i Kenya att ändra sitt rörelsemönster för att komma åt de återstående naturresurserna. De flesta grupper är beväpnade och dör hellre än förlorar sina djur och ger upp sina betesmarker. Många oroar sig nu för ett dödligt vattenkrig.

7

7. HÅLLBAR ENERGI FÖR ALLA. Vindkraftspark i Kiruna med Kebnekaisemassivet i bakgrunden. En nationell undersökning gjord av Naturvårdsverket visar att svenskar är positiva till vindkraft men ser hellre att de placeras till havs än i fjällmiljö.

8

8. ANSTÄNDIGA ARBETSVILLKOR OCH EKONOMISK TILLVÄXT. Det är migrantarbetarna, den oändliga massan rörlig och billig arbetskraft från landsbygden, som är den råa styrkan som bygger upp det nya Kina. Men på grund av det kinesiska systemet med hukou, ortsspecifierade ID-kort, kommer de flesta av dem aldrig att kunna ta del av det de bygger upp.

9

9. HÅLLBAR INDUSTRI, INNOVATIONER OCH INFRASTRUKTUR. Ventilationshall på Facebook i Luleå. Det geografiska läget där användning av frikyla och förnyelsebar energi från vattenkraft är tillgänglig får allt fler bolag att flytta sin verksamhet till nordligare breddgrad.

10 low

10. MINSKAD OJÄMLIKHET. Gina från Craiova i Rumänien framför sin bostad på Industrigatan i Malmö. Miljönämnden fattade beslutet att migrantlägret skulle tömmas och städas på grund av hälsorisk.

11

11. HÅLLBARA STÄDER OCH SAMHÄLLEN. Närhet och samspel med vegetation är en viktig del i planeringen av moderna städer. I New York delar höga fastigheter och grönområden på
världens högsta markpriser.

Living Wage

12. HÅLLBAR KONSUMTION OCH PRODUKTION. I Sialkot i Pakistan tillverkas en majoritet av världens kirurgiska instrument. De större fabrikerna som handlar direkt med svenska köpare uppvisar förbättringar sedan policies och krav från landstingen infördes, med bland annat bättre ljus och ventilation.

13

13. BEKÄMPA KLIMATFÖRÄNDRINGARNA. Bill Schaffer gör succe med sitt nystartade företag som sprayar gräsmattor gröna. Delstaten Kalifornien lider av allvarlig torka och nu är bristningsgränsen nära.

14

14. HAV OCH MARINA RESURSER. Arktisk surf på Island. Enligt målet ska det globala överfisket i världens hav upphöra till 2020. Island som är en av världens största fiskenationer och som förvaltar ett ekologiskt viktigt havsområde har ett stort ansvar för att målet ska nås.

Solenergi på Gotland

15. EKOSYSTEM OCH BIOLOGISK MÅNGFALD. Krav-ekolamm på bete vid Sigsarve gård på Gotland. En betesmark fri från besprutningsmedel och handelsgödsel gynnar mångfalden.

16

16. FREDLIGA OCH INKLUDERANDE SAMHÄLLEN. Nioåriga Alladin samlar patronhylsor vid Aleppos frontlinje. Ammunition som han sedan säljer som metall på den lokala marknaden. Sedan inbördeskriget startade i Syrien 2011 har tolv miljoner människor tvingats fly från sina hem.

17_low

17. GENOMFÖRANDE OCH GLOBALT PARTNERSKAP. Marken vi går på är ibland lätt att bortse från och glömma bort. Den finns här för oss alla och vi kan tillsammans göra skillnad.

Vill ge röst åt de ohörda

Bildbyrån Kontinent består av 30 av Sveriges främsta reportagefotografer. Sedan starten för snart 16 år sedan har de rapporterat från 47 olika länder och vunnit ett 50-tal priser i tävlingen Årets bild. Flera av dem har också blivit uppmärksammade i internationella tävlingar som World Press Photo.

– Vi delar alla ett intresse att skildra sociala miljöer ur ett för människor personligt perspektiv och försöka berätta om människor som aldrig eller väldigt sällan får sin röst hörd, berättar Magnus Laupa, bildredaktör, som har gjort urvalet av bilder kring utvecklingsmålen.

Vad gör en bild bra?

– En bra bild känns i magen när man ser den och får en att tänka över sina egna handlingar.

Vilket utvecklingsmål känner du själv mest för?

– Nummer 2: ingen hunger. Att få lägga sig på kvällen utan att vara hungrig borde vara alla människors rätt oavsett var man är född.

Foto—Linda Forsell, Magnus Laupa, Jacob Zocherman, Casper Hedberg, Fredric Alm, Clément Morin, Vilhelm Stokstad, Linda Forsell, Daniel Månsson.

Tillsammans visar vi upp det bästa av naturen Följ oss på Instagram