Stort stöd för ökat skydd av haven i Sverige
Fiskenät i vatten

En stor majoritet av européerna vill se förbud av bottentrålning i marina skyddade områden. Foto: Getty images.

Stort stöd för ökat skydd av haven i Sverige

I princip alla svenskar vill öka skyddet av våra hav och stoppa överfisket, enligt en ny  opinionsundersökning om skydd av havet och fiskereglering i EU. Åtta av tio svenskar anser att politikerna bör prioritera biologisk mångfald i haven mer.

Stödet för att skydda livet i haven, stoppa överfisket och minska de utsläpp som sker till havs är stort. Det blir tydligt när organisationerna Oceana och Seas at risk frågar 7 013 invånare i Danmark, Irland, Nederländerna, Portugal, Spanien, Sverige och Tyskland. Över 90 procent av de tillfrågade svarar att de vill se mindre utsläpp, ökat skydd och stopp på överfiske i haven. 88 procent svarar att de vill se mindre olje- och gasutvinning.

Svenskarnas svar är i det närmaste identiska med de sammanlagda resultatet. Vid en jämförelse mellan de sju länderna framgår det dock att en större andel av invånarna i Portugal, Spanien, Irland och Tyskland än i Sverige tycker att marina skyddade områden behövs för att skydda den biologiska mångfalden.

Läs också: Storskalig trålning innanför trålgränsen

Bottentrålning utgör ett hot

Tre av fyra personer i de sju länderna oroar sig för att bottentrålning utgör ett hot mot de marina ekosystemen i EU. Fler än två av tre personer är emot bottentrålning.

I Sverige vill 77 procent förbjuda verksamheten helt i marina skyddade områden, enligt undersökningen. Nyligen lade den svenska regeringen fram en proposition med ett förslag om att just förbjuda bottentrålning i marina skyddade områden.

Läs också: Trålgränsen i Kattegatt ligger för nära kusten

Få svenskar tycker gällande lagstiftning räcker

Den politiska oppositionen i Sverige har kritiserat regeringen för att i propositionen varit för vaga med exakt hur detta förbud ska utformas och när det ska ske. I undersökningen säger endast två av fem svenskar att den nuvarande lagstiftningen skyddar svenska hav på effektivt sätt.

Åtta av tio svenskar (82 procent) vill att politikerna prioriterar skyddet av den biologiska mångfalden i haven mer och nästan lika många (78 procent) vill att bottentrålningen regleras hårdare. Men vid en jämförelse med de andra ländernas invånare i undersökningen är intresset för att stoppa bottentrålning helt minst i Sverige och Nederländerna (62 respektive 61 procent).

Läs också: Danmark och Sverige tolkar fiskeavtal i Kattegatt olika

Undersökningen genomfördes av analys- och forskningsinstitutet Sapience, i Belgien, 18-25 april 2024, på uppdrag av Oceana och Seas at risk. Ungefär 1 000 personer i vardera land deltog. 

Senaste nytt från Sveriges Natur direkt i ditt flöde Följ oss på X