Rika svenskar är stora utsläppsbovar

Sveriges höginkomsttagare står för en oproportionerligt stor andel av de totala utsläppen. Globalt sett är skillnaderna ännu större. Samtidigt är det människor med låga inkomster som minskar sina utsläpp mest, visar en ny rapport från organisationen Oxfam Sverige.  

Utvecklingsmål för världen

Millenniemålen Varje land är ett utvecklingsland. Det är utgångspunkten för de 17 utvecklingsmål som världens ledare enades om i fjol. Målet är en bättre värld 2030, där fler människor kan leva ett bra liv som också är hållbart på sikt. Bildbyrån Kontinents foto­grafer har fångat målen i bilder.