Grönt ljus för omstridda gruvplaner i Kallak

Samiska ungdomsorganisationen Sáminuorra protesterade mot gruvplanerna inför regeringsbeslutet. Foto: Erik Abel

Grönt ljus för omstridda gruvplaner i Kallak

Den 25 juni gav även Högsta förvaltningsdomstolen klartecken till gruvplanerna i Gállok/Kallak, efter rättsprövning av regeringens beslut att bevilja bearbetningskoncession i området.

Både Naturskyddsföreningen samt Jåhkågasskas och Sirges samebyar begärde rättsprövning av det omstridda regeringsbeslutet från mars 2022 om att bevilja gruvbolaget Jokkmokk Iron Mines bearbetningskoncession.

Läs mer: Naturskyddsföreningen vill pröva Kallakgruvan

Förhandlingarna avslutades i september förra året och i dag, den 25 juni, kom alltså domen.

– Det är en sorgens dag för oss i Naturskyddsföreningen. Det är för oss obegripligt att regeringens beslut inte kan anses strida mot någon rättsregel. En gruva i Gállok skulle ge oåterkalliga skador som inte på något sätt kan uppvägas av en eventuell nytta, säger Ida Jansson, Naturskyddsföreningen i Jokkmokk.

Regeringens beslut kunde inte överklagas i vanlig domstol. Därför ansökte Naturskyddsföreningen om rättsprövning. Det finns en risk att gruvan kan medföra mycket negativ miljöpåverkan på stora mark- och vattenområden, anser föreningen. Bakom ansökan stod Naturföreningens rikskansli, Naturskyddsföreningen i Jokkmokk och länsförbundet i Norrbotten.

”Gruvan är onödig”

– Det är oerhört synd att domstolen nu godkänt regeringens beslut om bearbetningskoncession. Gruvan är onödig och placerad i ett mycket känsligt naturområde. Vi sätter nu vårt hopp till att gruvbolaget inte går vidare med sin ansökan. Vi kommer inte att ge upp, skriver Karin Lexén, generalsekreterare i Naturskyddsföreningen, i ett pressmeddelande.

”Enligt Högsta förvaltningsdomstolens mening går det inte i detta skede av processen och inom ramen för rättsprövningen och utifrån vad som framkommit i målet att dra slutsatsen att berörda samebyar kommer att tvingas upphöra att bedriva renskötsel till följd av en gruvetablering”, skriver å andra sidan domstolen.

Läs också: Striden om gruvan i Kallak

”Äventyrar rättssäkerheten”

Lisa Länta som har företrätt Jåhkågasska sameby i Högsta förvaltningsdomstolen är kritisk till utslaget, som hon i en intervju med SVT menar äventyrar rättssäkerheten.

Dels anser hon att domen om upplåtelserätten för jakt och fiske i Girjas sameby ändrat rättsläget på ett sätt som domstolen inte beaktat. Dels är hon kritisk till att gruvbolagets konsekvensanlays för rennäringen ligger till grund för domen utan att hänsyn tagits till de fakta som renskötarna själva anfört.

Lisa Länta anser också att regeringens beslut om bearbetningskoncession borde gått att överklaga till vanlig domstol och inte bara till Högsta förvaltningsdomstolen.

Fortsatt process om miljötillstånd

Beslutet att bevilja bearbetningskoncession har också mötts av kritik från FN. Organisationens specialrapportör för urfolksrätt har besökt området och FN:s organ för utbildning, vetenskap och kultur (UNESCO) varnar för att gruvplanerna kan hota världsarvet Laponia.

Även om gruvbolaget nu har fått klartecken av domstolen behövs också ett miljötillstånd innan projektet kan bli verklighet. Bolaget räknar med att vara klart med miljökonsekvensbeskrivning och genomförbarhetsstudie under tredje kvartalet i år och då lämna in en ansökan. Därefter väntar en lång fortsatt process.

Senaste nytt från Sveriges Natur direkt i ditt flöde Följ oss på X