Stort stöd för ökat skydd av haven i Sverige

I princip alla svenskar vill öka skyddet av våra hav och stoppa överfisket, enligt en ny  opinionsundersökning om skydd av havet och fiskereglering i EU. Åtta av tio svenskar anser att politikerna bör prioritera biologisk mångfald i haven mer.

De vill att tallskogen blir naturreservat

Strömstadskretsen hittade 111 naturvårdsarter, 38 av dem rödlistade, på Löveråsfjället. Den stora gammelskogen på berget är ett av sex områden som kretsen nu föreslår som naturreservat.

Danmark och Sverige tolkar fiskeavtal i Kattegatt olika

När den svenska Havs- och vattenmyndigheten mäter ut trålgränsen i Kattegatt utgår den från en okänd kustlinje, tolkad från ett avtal med Danmark 1932. Nu visar det sig att den danska Fiskeristyrelsen tolkar avtalet helt annorlunda.

Naturkompaniet sponsrar vandringsleder

Ökat intresse för vandring och bristande underhåll sliter hårt på svenska vandringsleder. Därför ger nu Naturkompaniet 3,5 miljoner kronor till tolv leder för upprustning och reparation.

Giftigt vatten i Försvarsmaktens spår

Försvarsmakten ska försvara Sverige mot yttre hot, men utgör också ett hot mot befolkningen. Genom flygvapnets övningar har de hälsofarliga kemikalierna PFAS släppts ut på flera platser i landet. Nu riskerar halterna att öka även i Vättern.

Miljöpartiet: regeringen ljög på pressträff om hav

Efter att regeringen presenterat sin proposition för en levande havsmiljö har kritiken inte låtit vänta på sig. Ordförande i riksdagens miljö- och jordbruksutskott, Emma Nohrén (MP) går så långt som att kalla det för ”skamlöst medialt spinn”.

Tävling: Fota arter i sommar

Det är dags för tävling! Vi på redaktionen utmanar er att ge er ut i naturen med uppmärksam blick och redo att fotografera. Vi anordnar en fototävling med fascination som ledord. De bästa bilderna kommer publiceras i Sveriges Natur.