Skogspriset 2019 bestod av en rävskulptur signerad konstnären Kenneth Derlow.

Skogspriset genom åren

Skogspriset delats ut av Naturskyddsföreningen sedan 2016. Det delas ut till markägare som gjort stora insatser för den biologiska mångfalden och skogens sociala värden. Förutom ett diplom och äran får vinnaren ett skogsdjur, skulpterad i trä.

Priset kom till när Naturskyddsföreningens sakkunnige, Jonas Rudberg, reagerade på att det inom föreningen mest pratades om skogsbruk och markägare på ett negativt vis. Det finns många skogs- och markägare som brukar sin skog och mark på ett hållbart sätt och gör fina insatser för Sveriges skogar, anser Jonas Rudberg. Tanken med skogspriset är att lyfta och hylla dessa människor.

Vinnaren tilldelas ett diplom och en träskulptur av konstnären Kenneth Derlow. Han skulpterar sedan åtta år tillbaka konstverken i form av skogens djur.

Läs mer: Eldsjälen Kenneth Derlow

2016

2016 blev paret Gunnel och Dag Ekman, Linköping, de första att ta emot Naturskyddsföreningens Skogspris. Prisets historia inleddes med en skulpterad tofsmes signerad Kenneth Derlow. Paret Ekman tog hem vinsten för att sitt arbete med att restaurera lövskogar och våtmarker och hur ett skogsbruk ställdes om till spirande skogs- och kulturlandskap.

Tofsmes – skogspriset 2016.

2017

2017 utsågs två vinnare: Martin Jentzen, Munkedal, och Mikael Karlsson, Södertälje. De fick dela på priset för att de utvecklat nya skogsbruksmetoder utan kalhyggen och bistått markägare att använda dem. Skogspriset var detta år en skulpterad spillkråka.

Spillkråka – Skogspriset 2017.

2018

År 2018 fick Bertil Anderson i Vimmerby ta emot skogspriset för sitt engagemang för att främja den biologiska mångfalden i skogen. Motiveringen lyfte bland annat hans initiativ för att etablera flera biotopskydd och naturvårdsavtal på sina marker.

Korp – skogspriset 2018.

2019

År 2019 tilldelades Cecilia Lundin och Täby kommun skogspriset för sina insatser med skötsel av skogar nära samhällen och öppna landskap. Pristagarna hade bland annat startat innovativa projekt, till exempel ädellövskog och samarbetat med lokala föreningar på ett bra sätt.

Räv – skogspriset 2019.

2020

2020 tog Leif Öster från Fors i Dalarna hem priset. Genom sin turistverksamhet visade han och hustrun Cecilia att skogen kan ha ett stort värde även om den inte avverkas.

Älg – skogspriset 2020.

2021

Även 2021 hade juryn svårt att enas om endast en vinnare. Brita Stina Sjaggo i Jokkmokk belönades för sin kamp för samernas rättigheter och Lennart Bosrup, Gilmåkra för sitt arbete med ädellövskog där det även anlagts en populär naturstig.

Brita Stina Sjaggo fick en lavskrika.
Lennart Bosrup fick en Nattskära.

År 2022 vann Jan Bertilsson skogspriset för att ha ifrågasätt ett konventionellt skogsbruk. Efter att han i många år själv bedrivit konventionellt skogsbruk frågade han sig om det var verkligen var ekonomiskt eller ekologiskt gynnsamt.

Rådjur – skogspriset 2022.

2023

År 2023 fick Martin Eneling i Sunne priset för sina viktiga naturvårdsinsatser, bland annat har han skapat miljöer som gynnar den mindre hackspetten. Han har också tagit plats i skogsdebatten.

Ekorre – skogspriset 2023.

2024

Årets vinnare presenteras på rikskonferensen i Jönköping, 3-5 maj, och kommer att tilldelas en nyskulpterad morkulla.

Kenneth Derlow pekar ut sin skiss av årets pris, en morkulla. Foto: Melker Dahlstrand
Tillsammans visar vi upp det bästa av naturen Följ oss på Instagram