Sveriges Natur behandlar alla personuppgifter enligt Dataskyddsförordningen, GDPR.

Detta innebär att:

– Inga personuppgifter lämnas ut via e-post/telefon eller brev till tredje part.

– Uppgifterna får bara användas för utskick som har direkt anknytning till verksamheten.

– Ingen samarbetspartner/organisation m.fl. får tillgång till registret.

Vid frågor kring detta kan ni kontakta redaktionen: sveriges.natur@naturskyddsforeningen.se