Vill du annonsera i Sveriges Natur och nå en stor och bred miljöintresserad läsarkrets?

Det finns bara en tidning som konsekvent belyser det viktiga samspelet mellan människa och natur. Sveriges Natur. Tidningen sprider och befäster insikten att en rik natur är grunden för människans möjligheter.

Grunden för föreningen är kärleken till naturen. Denna kärlek leder också till en önskan om att nå hållbarhet i miljön och i samhället. Naturskyddsföreningen håller ställningarna, antalet medlemmar ligger på en stabilt hög nivå. Sveriges Natur har en TS-kontrollerad upplaga på 138 200 ex (2022/2023) och en räckvidd på 173 000 läsare (Orvesto Konsument 2023)

I Sveriges Natur kan du läsa om naturens underverk, från det som sker med en insektslarv till de stora processerna som styr jordens klimat. Tidningen ger dig naturupplevelser i text och bild, du får konkreta tips och råd som gör dig till en medveten konsument och du får läsa engagerade reportage och artiklar om den aktuella miljöpolitiken. Sveriges Natur tar strid för miljön. Vi hjälper dig göra de rätta valen. Och att bli klokare.

Sveriges Natur är därför en av Sveriges bästa bärare för annonser till en stor miljöintresserad läsekrets som ligger i framkant.

Välkommen som annonsör i Sveriges viktigaste tidning.

Erik Halkjaer, chefredaktör och ansvarig utgivare Sveriges Natur

Annonspolicy

Sveriges Natur publicerar inte annonser:

  • från företag som uppenbarligen inte respekterar grundläggande miljökrav eller mänskliga rättigheter
  • som kan skada Naturskyddsföreningens verksamhet, exempelvis genom att argumentera mot föreningens målsättning eller ståndpunkter i centrala frågor
  • som är uppenbart vilseledande i miljö- eller naturvårdsfrågor, samt
  • för varor och tjänster som är uppenbart olämpliga från miljösynpunkt.

Tekniska upplysningar

Format: 216 x 265 mm

Satsyta: 194 x 240 mm

Papper: omslag: Amber Graphic FSC 170 gram, inlaga: UPM Star silk FSC 65 g

Tryckförfarande: rulloffset

Raster: 133 linjer/tum (52,4 linjer/cm)

Rekommenderad iccprofil: PSO_LWC_Improved_eci (välj LWC)

Färger: fyrfärg, Europaskalan

Bilagor

Maximiformat: 210 x 255 mm

Kontakta annonssäljare för offert.

Övriga upplysningar

Annullering: senast sista bokningsdag

Moms: tillkommer ej

Redaktionen förbehåller sig rätten att avböja annonser som strider mot tidskriftens uppdrag eller som kan skada Naturskyddsföreningens verksamhet.

Information och bokning

Kontakta Newsfactory

Mejl: magnus.johansson@newsfactory.se

Mobil: 070 745 67 01

Läs mer om annonsering, priser och format

Sveriges Naturs prislista för annonser och bilagor 2024

Vill du bifoga kretsens program i tidningen, klicka här.