Du kan också välja att läsa Sveriges Natur som digital tidning i PDF-format.

Som medlem har du möjlighet att välja Sveriges Natur i digital form istället för papperstidning. När du sänt in din e-postadress får du när nästa nummer skickas ut en länk till en bläddringsbar pdf-fil. PDF-tidningen ligger på Naturkontakt – Naturskyddsföreningens mötesplats för medlemmarna. Du måste registrera dig på Naturkontakt för att kunna läsa Sveriges Natur digitalt. För detta behöver du känna till ditt medlemsnummer, som står tryckt på adressetiketten på baksidan av papperstidningen.

OBS! Eventuella bilagor, t ex om din krets skickar ut program i pappersform tillsammans med tidningen, finns inte i den digitala versionen. Ta själv kontakt med din krets om du vill ha program i pappersform, ofta finns programmen tillgängliga på kretsens webbplats.

Välj digital prenumeration här.