”Jag är klimat- och miljöminister, jag bestämmer”

”Jag är klimat- och miljöminister, jag bestämmer”

Hon är den första svenska miljöministern på 35 år utan miljödepartement. Romina Pourmokhtari står mitt i stormens öga med kapad miljöbudget och ett ansträngt samarbete med Sverigedemokraterna.

Många höjde på ögonbrynen när Romina Pourmokhtari utsågs till miljö- och klimatminister. Med sina då 26 år blev hon Sveriges yngsta statsråd någonsin. När Naturskyddsföreningen granskade riksdagspartiernas miljöpolitik inför valet 2022 rankades Liberalerna betydligt högre än övriga borgerliga partiers. Nu regerar Romina Pourmokhtari tillsammans med partier vars politik skiljer sig markant från den hon själv gick till val på.

Läs också: Tre riksdagspartier anses försvaga miljöpolitiken

Hon har föräldrar med iranskt ursprung, gillar hästar och hejar precis som förrförra klimat- och miljöministern Per Bolund på AIK. I barndomens Sundbyberg låg ett skogsområde, som 2018 blev naturreservat, alldeles intill hemmet.

Pengarna till budgetområde Allmän miljö- och naturvård kommer de närmsta åren minska från nära 22 miljarder till knappa 10 miljarder.

– Golfängarna har varit den närvarande naturmiljön när jag vuxit upp. Men jag är uppvuxen i en förort där det är ganska mycket betong och ganska lite skog och träd.

Desto fler träd finns där vi befinner oss i Tyresta nationalpark, söder om Stockholm. Det är första gången ministern är här.

I Tyresta brukade veden vara gratis för att besökare inte skulle plocka skyddade grenar från träd och mark. Nu har nationalparken börjat ta betalt. Det är en av många följder när statens miljöbudget halveras.

– Jag har stort förtroende för att Naturvårdsverket kommer göra allt de kan för att disponera de pengar de får på bästa sätt. I arbetet för biologisk mångfald och med att motverka den utveckling som vi har behöver ganska mycket hända. Vi har ju haft väldigt ambitiösa mål på global nivå som man inte har nått.

Hur ska mycket kunna hända när pengarna halveras?

– Det är tur att det inte bara är pengarna det handlar om, utan också politiken och lösningar. Där är en sak som vi nu gör att flytta ut trålgränsen.

Läs också: Hälften av miljöbudgeten försvinner

Skogsfrågor tycker Romina Pourmokhtari är komplexa.

– När man pratar om skogsfrågan i den politiska debatten låter det ofta som att det finns en sida som vill bruka skogen och en sida som vill bevara skogen och därmed värna naturvärden. Jag tror att det är en svårare fråga än så. Om vi inte ska avverka någon skog alls och bara stoppa det nyttjandet vi har i Sverige så kommer vi belasta ekosystem i andra delar av världen med ett högre tryck, eftersom vi då kommer att behöva importera biobaserat bränsle, byggmaterial och annat.

En ensam minister? Miljö- och klimatministern är trängd från många håll.

Enligt ministern innebär frånvaron av ett miljödepartement inte att näringsintressen kommer prioriteras högre än miljöintressen.

– Jag är klimat- och miljöminister, jag bestämmer över klimat- och miljöpolitiken. När jag har bestämt vad jag vill lägga fram för regeringen så pratar vi hela regeringen och sedan fattar vi beslut. Det stämmer inte att energi- och näringsminister Ebba Busch skulle ha mer makt över klimat- och miljöpolitiken än vad jag har.

Läs också: Stora skillnader mellan partiernas miljöambitioner

Klimatarbete på tillbakagång

Under året ska Romina Pourmokhtari dels rapportera till EU om hur Sverige ska nå klimatmålen för 2030, dels presentera en egen nationell klimathandlingsplan. Samtidigt har regeringen tagit bort eller skurit ner på flera klimatåtgärder, som reseavdraget, reduktionsplikten och bensinskatten. Forskare och expertmyndigheter varnar för att Sveriges utsläpp kommer öka rejält.

Detta under ett decennium där alla utsläppskurvor måste börja dala, ett decennium som den samlade forskningen beskriver som helt avgörande för mänsklighetens chanser att bromsa klimatkrisen.

– Man kan se det som att vi hellre gör mycket av det som fungerar bra, där vi ser att pengarna man lägger in ligger i paritet med utsläppsminskningarna som genereras. Vi vill gärna ha mycket utsläppsminskningar för pengarna som går in och därför bygger vi vidare på Klimatklivet och Industriklivet. Vi har också gjort en permanent satsning på våtmarkerna, säger Romina Pourmokhtari.

”Det finns inget kulturkrig om klimatet”

Kalkyler visar att nedskärningarna kommer att öka utsläppen. Vad har ni för konkreta åtgärder för att sänka utsläppen nu?

– Det vi tänker är att vi har ett mål som vi ska nå 2045 om nettonoll och nettominus därefter. Vi har absolut etappmål innan dess också, men vi har ett mål om nettonoll 2045. Då tänker jag – vad behöver vi göra nu för att vi faktiskt ska nå nettonoll? Där ser jag transport och industri som alldeles avgörande.

Utsläppsmålet till 2045 står fast. Mycket mer än så kan Romina Pourmokhtari inte säga om klimatpolitiken.

Så du kan inte säga något om vad som kommer stå i klimathandlingsplanen?

– Tyvärr kan jag inte berätta om det. Men jag kan berätta att jag och andra ministrar kommer att träffa olika parter som bidrar till utsläpp, forskar på klimat och miljö eller driver en civilsamhällesorganisation som arbetar med de här frågorna, och prata om vad de ser står i vägen för omställningen.

Nyligen fick ungdomsorganisationen Aurora grönt ljus för att stämma svenska staten för bristande klimatpolitik. Klimatministern kan inte svara på vad hon tycker om stämningen.

– Där måste jag komma med det oerhört tråkiga, regeringsmässiga svaret att jag inte kan kommentera pågående domstolsärenden.

Tycker SD har ”fel fokus”

Ministern svarar också undvikande på frågan om hon har backning från resten av regeringen när hon säger nej till att Sverigedemokraterna (SD) ska vara med och ta fram klimathandlingsplanen. Hon tror i alla fall att SD har fel när de talar om klimatet som nästa stora kulturkrig.

– Det finns inget kulturkrig att utkämpa i den här frågan. Det finns ingen stor splittring mellan folket och den politik som bedrivs. Tvärtom så är väldigt många i Sverige, i alla de opinionsundersökningar jag läser, bekymrade över klimatutvecklingen. Det finns säkert många väljare till Sverigedemokraterna som lever med översvämmade källare i sina bostäder eller märker av torkan eller till och med skogsbränder.

Romina Pourmokhtari är bråkig och får som hon vill. I alla fall enligt henne själv.

En av hennes röda linjer i SD-samarbetet är att alla parter ska följa Tidöavtalet.

Tycker du att de bryter mot avtalet nu?

– Nej. Men det står till exempel att vi ska bedriva en ambitiös och effektiv klimat- och miljöpolitik. Då tycker jag att vi hellre ska lägga tid på vilka förslag vi ska lägga fram för att nå våra åtaganden inom EU, även nationella klimatåtaganden och miljömål, än att diskutera huruvida det är klimatkris eller inte. Det tycker jag är lite fel fokus, kanske.

Läs också: ”KD och SD motarbetar aktivt klimatarbetet”

”Jag har ganska svåra förutsättningar”

Hur har det känts att få så mycket kritik för er miljöpolitik?

– Jag tror att det hade varit lättare att inte ta ansvar för det. Men det vore ju fel. Jag litar på min finansminister när hon säger att det vore oklokt med en budget som spär på inflationen och förvärrar det ekonomiska läget vi är i. Då är det mitt jobb att ta ansvar för den budget vi lägger fram. Sen är det klart man hade önskat att man kunnat ge mer pengar till alla utgiftsområden.

Vid frågan om hur hon vill bli ihågkommen som minister stannar den annars snabbsvarande Romina Pourmokhtari upp för att tänka till.

– Jag vill bli ihågkommen som någon som inte gav sig. Jag har ganska svåra förutsättningar för att klara av det som är framför mig, men jag är också känd för att vara envis, bråkig och få som jag vill. Och det hoppas jag kunna åstadkomma även här.

Fotograf Oskar Omne
Artikeln publicerades i
Senaste nytt från Sveriges Natur direkt i ditt flöde Följ oss på X