Regeringens budget ökar utsläppen

Regeringens budget för 2024 ser ut att leda till en ökning av utsläppen. Bild: montage av Getty Images och Ninni Andersson/Regeringskansliet.

Regeringens budget ökar utsläppen

För andra året i rad minskar budgeten för miljö och klimat, samtidigt som Sveriges utsläpp beräknas öka. Det framkom när finansministern presenterade budgetpropositionen för 2024.

Den 20 september presenterades budgetpropositionen för 2024. Finansminister Elisabeth Svantesson (M) gav inte miljö och klimat särskilt stort fokus, men hon lyfte bland annat fram regeringens satsningar på laddinfrastruktur, ökade resurser till Strålskyddsmyndigheten och insatser för att göra det möjligt bygga mer kärnkraft.

Minskning med 2,5 miljarder

De senaste två åren har det skett en minskning i budgeten med drygt 2,5 miljarder kronor till utgiftsområde 20: Allmän miljö- och naturvård.

En stor del av klimatpolitiken handlar om förslaget om minskad skatt på bensin och diesel som presenterades tidigare september.

Läs också: Naturskyddsföreningen sågar klimatbudget

Elisabeth Svantesson sa på pressträffen att de planerade satsningarna på bland annat minskad reduktionsplikt och sänkta skatter på drivmedel på kort sikt innebär ökade utsläpp, men hon menar att regeringen jobbar för långsiktiga utsläppsminskningar och refererar till den kommande klimathandlingsplanen.

Aktuell Hållbarhet har tidigare rapporterat att klimathandlingsplanen kommer presenteras i form av en skrivelse, inte en proposition med förslag som riksdagen kan rösta om.

Utsläppen ökar 

I en bilaga till budgetpropositionen framgår det att utsläppen beräknas öka med 4,8 till 8,7 miljoner ton fram till 2030.

På presskonferensen fick finansministern frågan av Expressens reporter om hur hon förklarar en politik som förväntas öka utsläppen i ett läge där temperaturrekorden slås hela tiden.

– Det vi gör nu sammantaget med sänkta drivmedelspriser till exempel, det ökar utsläppen men vi gör mycket annat nu som framöver ska pressa ner utsläppen, till exempel kärnkraften, laddinfrastrukturen som vi nu bygger ut. Vi har en skrotbilspremie för dieselbilar och bensinbilar så att man snabbare ska kunna växla över till en elbil. Vi ser ju att det vi gör på sikt kommer att pressa ner utsläppen men här och nu är det många människor som kämpar.

Elisabeth Svantesson underströk att satsningarna till stor del handlar om att bekämpa inflationen och sätta in åtgärder som hjälper hushållen i ett ekonomiskt svårt läge.

”Fortsatt inlåsning i det fossila beroendet”

Naturskyddsföreningens generalsekreterare Karin Lexén är långt ifrån nöjd med budgeten.

– Den här budgeten lever inte alls upp till de utmaningar vi står inför på miljö- och klimatområdet. De få satsningar vi ser på miljö och klimat äts upp av satsningar på motsatsen, som ökade fossila subventioner och en fortsatt inlåsning i det fossila beroendet.

Regeringen pratar mycket om att stötta hushåll som har det tufft i det här ekonomiska läget. Naturskyddsföreningen är kritiska till sänkta drivmedelsskatter, hur tycker ni stödet ska se ut i stället?

– Det är konstgjord andning att ta bort drivmedelsskatter och prata om billigare bränsle eftersom priset påverkas av omvärlden och till stor del styrs av odemokratiska stater. Det är mycket bättre att satsa på områden som regeringen faktiskt har rådighet över. Man kan sätta in helt andra typer av stöd till de mest utsatta hushållen än att försöka pressa ner priserna på fossila bränslen, till exempel ökade satsningar på delningsekonomi och kollektivtrafik.

Regeringen föreslår en skrotbilspremie till den som byter ut en bil som drivs på fossila bränslen till en elbil, också där vill Naturskyddsföreningen se en annan lösning.

– Som det är nu kan du bara få ta del av premien om du byter en bil mot en annan. Om du skrotar en bil och i stället vill cykla, åka kollektivt eller dela en bil med andra får du inte någon premie.

Läs också: Naturskyddsföreningen på krigsstigen

Otillräcklig ökning till naturmark

Naturskyddsföreningen reagerar också på stödet till värdefull naturmark. I budgetpropositionen finns en ökning på detta område i jämförelse med årets budget, men ökningen sätts in efter en tidigare sänkning.

– Det är bra att regeringen backar från tidigare nedskärningar av budgeten till skydd av naturen, men nivåerna är fortfarande helt otillräckliga jämfört med vad som behövs. Vi är besvikna att det visar sig att utspelen om satsningar på skydd av natur har visat sig enbart vara delvisa och tillfälliga återställningar av regeringens tidigare neddragningar. Det är dessutom mycket oroande att anslaget för skötsel av natur som halverades i budgeten förra året nu bara ökas marginellt. Detta kommer få stora konsekvenser i naturreservat och nationalparker i hela landet, säger Karin Lexén

Miljöpartiet kritiska

I ett uttalande efter regeringens presentation beskriver Miljöpartiets ekonomiskpolitiska talesperson Janine Alm Ericson budgeten som “nattsvart”. Hon sågar Elisabeth Svantessons beskrivning av regeringens klimatpolitik som “effektiv”.

– Det minsta man kan säga om en effektiv klimatpolitik är att den sänker utsläppen, och det gör inte den här budgeten, säger hon.

Miljöpartiet ifrågasätter om regeringen ens förstår att vad klimatkrisen handlar om.

Även Greenpeace kritiserar budgeten, “det är en budget som gynnar drivmedelsbranschen och ökar utsläppen”, skriver organisationen i ett pressmeddelande.

Läs mer: Förra årets budget innebar en halvering av miljöbudgeten.

Senaste nytt från Sveriges Natur direkt i ditt flöde Följ oss på X