”Otillräcklig politik för att nå klimatmålen”

Klimatomställningen i Sverige behöver accelerera och utsläppen minska snabbare, enligt Klimatpolitiska rådet. Foto: Getty

”Otillräcklig politik för att nå klimatmålen”

Klimatpolitiska rådets årsrapport riktar kritik mot regeringens klimatpolitik, som rådet menar inte räcker för att minska Sveriges utsläpp. Tvärtom kommer utsläppen öka med den nuvarande politiken.

”Under snart två decennier har utsläppen i Sverige minskat varje enskilt år, förutom de år då ekonomin återhämtade sig från finanskrisen och covid-19-pandemin. Men för att nå Sveriges klimatmål och bidra till att hejda de globala klimatförändringarna måste utsläppen minska snabbare än hittills”, skriver Klimatpolitiska rådet i sin rapport som presenterades 29 mars. Rådet skriver vidare att EU jobbat vidare för att försöka minska utsläppen, men inte den nuvarande svenska regeringen.

– Vi har tappat styrfarten och kommer att styra åt fel håll om politiken inte ändras, sade Klimatpolitiska rådets ordförande Cecilia Hermansson under presentationen.

Läs också: Regeringens klimatpolitik kan öka utsläpp med miljontals ton

Enligt Klimatpolitiska rådet är den politik som regeringen presenterat inte tillräcklig för att nå klimatmålen 2030. Regeringen säger också själv att utsläppen kommer öka i närtid.

”De insatser som regeringen beslutat om, för att till exempel öka koldioxidupptaget i skog och mark eller stimulera klimatinvesteringar i andra länder, kommer inte att kompensera för uteblivna stora utsläppsminskningar i Sverige till år 2030”, skriver rådet. I rapporten noterar också rådet att man under flera års tid framfört att klimatomställningen behöver accelerera och utsläppen minska snabbare, varför det skulle vara extra allvarligt om utsläppen till och med ökar. Det skulle vara första gången på två decennier, enligt rådet.

Läs också: Ny IPCC-rapport ”Mänsklighetens överlevnadsguide”

Positiva insatser

Klimatpolitiska rådet tar också upp ett par positiva insatser av regeringen. Det handlar bland annat om förstärkning av laddinfrastruktur och satsningar på koldioxidinfångning via CCS, men i det stora hela räcker det långt ifrån för att möta upp mot klimatmålen.

För att nå målen och styra om politiken har Klimatpolitiska rådet tio rekommendationer till regeringen. Samtidigt noterar man att förra årets rekommendationer till en ny klimatpolitisk handlingsplan fortfarande gäller.

Läs också: Svenska klimatmål hindras av industrin

Klimat- och miljöminister Romina Pourmokhtari tog under presentationen emot rapporten. Hon sade att regeringen delar bilden av att det är bråttom och att det går för långsamt.

– För att klimatomställningen ska vara möjlig måste den genomsyra den samlade politiken, precis som nämns här, sade hon.

Enligt ministern kommer en klimatpolitisk handlingsplan att presenteras till hösten. Den måste tydligt visa hur EU:s gröna giv och 55 %-paket ska implementeras i Sverige, skriver Klimatpolitiska rådet i sin rapport.

Läs också Sveriges Naturs intervju med klimat- och miljöminister Romina Pourmokhtari

Senaste nytt från Sveriges Natur direkt i ditt flöde Följ oss på X