Klimatpolitiska rådet ger regeringen skarp kritik

Regeringens klimatpolitik räcker inte för att minska utsläppen. Det skriver Klimatpolitiska rådet i sin senaste rapport som visar att utsläppen i stället kommer öka rejält under 2024. 

Det våras för längre pollensäsonger

Många svenskar välkomnar våren med snuva, rinnande ögon och huvudvärk. De senaste åren har mängden pollen ökat, en utveckling som väntas fortsätta. Ett varmare klimat ger längre och intensivare pollensäsonger.

Vårt ansvar för framtiden

Essä Varför blundar allt fler när klimathotet blivit större och kommit närmare? Forskaren Erik Westholm skriver om vårt personliga ansvar och en politik som vill göra oss till åskådare i stället för medaktörer.

Upp till bevis för tre gånger mer kärnkraft

Analys Löften om att trefaldiga kärnkraften och att öka världens sol- och vindkraft tre gånger om. FN:s klimatmöte COP28 bjuder på satsningar på olika energislag, men vid en jämförelse står kärnkraften inför en kraftig uppförsbacke.

De vandrar för klimatet

Under sommaren har det på flera platser i Sverige organiserats vandringar med syfte att lyfta klimatfrågan. Initiativet går under parollen “Klimatvandra 2023”, och några som hakat på är Naturskyddsföreningen i Österåker. 

Där skogen brinner

Med en rekordtorr vinter i ryggen fruktar södra Europa ännu en sommar med svåra skogsbränder. I sydvästra Frankrike jobbar experter, ekologer och skogsägare intensivt med att anpassa skogsbruket till det nya normala.

”Otillräcklig politik för att nå klimatmålen”

Klimatpolitiska rådets årsrapport riktar kritik mot regeringens klimatpolitik, som rådet menar inte räcker för att minska Sveriges utsläpp. Tvärtom kommer utsläppen öka med den nuvarande politiken.

”Skapas en samsyn om klimatkrisen”

Debatt Solenergi och batterier raderar fossilindustrin på tio år, den neoklassiska ekonomiska teorin förpassas till historien och resurseffektiviseringen får effekt. Det skriver forskaren Sten Grahn i en komplettering till Emin Tengströms framtidscenarier om vi missar 2-gradersmålet.

FN:s klimatpanel efterlyser handling

I den senaste rapporten från FN:s klimatpanel IPCC framgår det att effekterna av klimatförändringarna blir allt tydligare. Rapporten visar på flera av de klimatrelaterade faror som väntar de närmaste tjugo åren om inte fler klimatanpassningar görs.

”Fossil reklam farligare än tobaksreklam”

I fem städer i Nederländerna är det förbjudet med fossil reklam på offentliga reklamplatser. Nu lyfter flera politiska partier frågan även i Sverige. Fullt rimligt, anser en rad miljöorganisationer.