Annons

”Otillräcklig politik för att nå klimatmålen”

Klimatpolitiska rådets årsrapport riktar kritik mot regeringens klimatpolitik, som rådet menar inte räcker för att minska Sveriges utsläpp. Tvärtom kommer utsläppen öka med den nuvarande politiken.

Klart att Aurora får stämma staten

Nacka tingsrätt har utfärdat en stämning i det uppmärksammade grupptalemålet som organisationen Aurora driver mot staten för bristande klimatpolitik. Svenska staten har tre månader på sig att besvara Auroras yrkanden.

Svenska klimatmål hindras av industrin

Scenarierna för minskade utsläpp av växthusgaser ser ljusare ut än någonsin, men ligger ändå långt från Parisavtalets koldioxidbudget. Flera svenska kommuner ser ut att spräcka budget inom två år.

Ny lag om klimatkrav i offentliga upphandlingar väcker reaktioner

Varje år köper offentlig sektor in tjänster och varor för runt 800 miljarder kronor. Nu vill regeringen att upphandlingarna ska visa större hänsyn till hållbarhetsfrågor, som ett steg på vägen till ett fossilfritt samhälle. Det nya lagförslaget får både positiva och negativa reaktioner.

Miljöfrågorna som avgörs 2020

Många miljöpolitiska frågor som diskuterades under 2019 kommer att få sitt avgörande under 2020.  Här är några av miljöfrågorna att hålla koll på i år.

Klimatmålen missas enligt ny energiprognos

Fortsatt ökad fossilbränsleanvändning ännu år 2040 spår det internationella energiorganet IEA i sin nya energiprognos. Ändå antas att de förnybara energislagen fördubbla sin andel av energimixen och tillsammans med fossilgas tränga undan kolet.

Redan 1,3 grader varmare i världen

Världen kommer allt närmare 1,5 graders uppvärmning. I februari 2016 tangerades detta klimatmål och räknat på hela året hamnade den globala medeltemperaturen enligt nya siffror på 1,3 grader över förindustriell tid, det är två tiondels grad varmare än året innan.