Nominerad till Årets Tidskrift 2022 och Publishingpriset 2022

Svenska klimatmål hindras av industrin

Flera scenarier för minskade utsläpp av växthusgaser ser ljusare ut än någonsin, men de ligger ändå långt från den svenska klimatlagens mål. Och ännu längre från Parisavtalet.

Ny lag om klimatkrav i offentliga upphandlingar väcker reaktioner

Varje år köper offentlig sektor in tjänster och varor för runt 800 miljarder kronor. Nu vill regeringen att upphandlingarna ska visa större hänsyn till hållbarhetsfrågor, som ett steg på vägen till ett fossilfritt samhälle. Det nya lagförslaget får både positiva och negativa reaktioner.

Miljöfrågorna som avgörs 2020

Många miljöpolitiska frågor som diskuterades under 2019 kommer att få sitt avgörande under 2020.  Här är några av miljöfrågorna att hålla koll på i år.

Klimatmålen missas enligt ny energiprognos

Fortsatt ökad fossilbränsleanvändning ännu år 2040 spår det internationella energiorganet IEA i sin nya energiprognos. Ändå antas att de förnybara energislagen fördubbla sin andel av energimixen och tillsammans med fossilgas tränga undan kolet.

Redan 1,3 grader varmare i världen

Världen kommer allt närmare 1,5 graders uppvärmning. I februari 2016 tangerades detta klimatmål och räknat på hela året hamnade den globala medeltemperaturen enligt nya siffror på 1,3 grader över förindustriell tid, det är två tiondels grad varmare än året innan.

Är det möjligt att nå klimatmålen från Paris?

Nu ska FNs klimatpanel göra en specialrapport som svarar på frågan om det är möjligt att nå de ambitiösa klimatmålen från klimattoppmötet i Paris förra året. Ledande klimatforskare kommer fram till olika svar.

Växthusgasutsläppen fortsätter minska i EU

EU fortsätter att minska utsläppen av växthusgaser och kommer att nå sina klimatmål för 2020. Men det mer ambitiösa målet till 2030 blir svårare att nå, enligt EU:s prognoser.