Annons
Ny IPCC-rapport: ”Mänsklighetens överlevnadsguide”

Avsmältningstakten ökar för de eviga isarna. Här en kalvande glaciär i Petito Moreno, Argentina. Bild: Getty Images.

Ny IPCC-rapport: ”Mänsklighetens överlevnadsguide”

När FN:s klimatpanel sammanfattar det allvarliga klimatläget står brist på handling i fokus. Lösningarna finns, nu krävs politisk handlingskraft, säger företrädare för flera miljöorganisationer.

Den nya rapporten från FN:s klimatpanel IPCC är en sammanfattning av all kunskap som klimatforskarna tagit fram de senaste sju åren. Sedan den senaste större rapporten kom 2018 har panelen publicerat delrapporter om bland annat framtidsscenarier, strategier för utsläppsminskningar och anpassning, samt vilka följder klimatförändringarna har för jorden och mänskligheten.

Läget är mycket allvarligt. Medeltemperaturen har ökat med 1,1 grader sedan förindustriell tid.

Varje liten gradökning innebär fler och farligare extremväder som värmeböljor, stormar och översvämningar, enligt IPCC. Klimatpanelen inskärper också vilka gigantiska förluster detta innebär för ekosystem, ekonomi och människors liv och hälsa.

Trots att utsläppen behöver halveras under 2020-talet ökade de förra året med knappt 1 procent, enligt IPCC.

Behövs politiskt ledarskap

FN:s generalsekreterare Antonio Guterres kallar slutsatserna i årets rapport för ”en överlevnadsguide för mänskligheten”. IPCC konstaterar att det finns många effektiva och tillgängliga metoder och tekniker som genast skulle kunna minska utsläppen.

– Det mest glädjande med IPCC:s rapport är att den visar att tekniken som behövs för att klara 1,5-gradersmålet redan existerar. Det finns färdigutvecklade lösningar som kan halvera utsläppen inom alla samhällssektorer till 2030. Men det som saknas idag är politiskt ledarskap och handlingskraft, säger David Mjureke, talesperson i klimat- och energifrågor på Världsnaturfonden WWF i ett pressmeddelande.

Bland lösningarna lyfter IPCC också rättviseperspektiv och det nära sambandet mellan klimatkrisen och krisen för biologisk mångfald. Att skydda mellan 30 och 50 procent av jordens mark, färskvatten och hav skulle bidra till att motverka klimatförändringarna.

– De politiska planerna är idag dessvärre långt ifrån tillräckliga. Enligt IPCC investeras det fortfarande globalt mer i fossila bränslen än i klimatomställningen. Också i Sverige har regeringen avvecklat avgörande delar av den förra regeringens utsläppsminskande åtgärder, säger Naturskyddsföreningens generalsekreterare Karin Lexén i ett pressmeddelande.

Nästa stora IPCC-rapport släpps 2030. Då kommer chanserna att klara 1,5-gradersmålet vara helt utraderade, om inget görs.

Se en sammanfattning av rapporten här: 

Senaste nytt från Sveriges Natur direkt i ditt flöde Följ oss på X