Annons

Protester mot klimatmöte – mål hotas

Regeringens näringslivstäta klimatmöte kantades av demonstrationer. Inne på mötet gav ministrarna få svar om hur utsläppen ska minska i närtid, utan öppnar istället upp för att ändra klimatmål till 2030.

Kärnavfallsgranskning upphör

Bidrag till organisationer som granskar hantering av slutförvar och kärnavfallsbränsle försvinner helt nästa år. Regeringen har också nyligen lagt ned det statliga Kärnavfallsrådet.

Färre skogar skyddas

Kraftiga nedskärningar i budgeten för skydd och åtgärder för värdefull natur slår hårt mot den biologiska mångfalden. Naturvårdsverket och Skogsstyrelsen flaggar för att nybildandet av områdesskydd för skog redan ligger på rekordlåga nivåer.

Cementadomen: Regeringen bröt inte mot lagen

Regeringen gav Cementa tillstånd att bryta kalk i gotländska Slite, trots att Mark- och miljööverdomstolen ansåg att miljöriskerna inte var utredda. Nu har Högsta förvaltningsdomstolen avgjort att regeringen inte bröt mot grundlagen.

Isabella Lövin (MP) tar helhetsgreppet om miljön

Karolina Skog (MP) lämnar regeringen som miljöminister. Klimatminister Isabella Lövin (MP), blir nu miljö- och klimatminister och ansvarig för miljödepartementet. Hon kvarstår också som vice statsminister.
– Vi kan gå till historien som den modiga generationen, sa hon när den nya regeringen presenterades.

Ny klimatmyndighet på gång

En ny sammanhållen svensk klimatlag är på gång. Ett av förslagen är ett oberoende klimatpolitiskt råd som ska agera klimatpolitisk vakthund. Den nya myndigheten ska övervaka att klimatmålen nås och se till att de klimatbeslut som regeringen lägger fram till riksdagen blir tillräckligt konkreta, styrande och väl underbyggda.