Kärnavfallsgranskning upphör

Ringhals kärnkraftverk. FOTO: Malin Arnesson

Kärnavfallsgranskning upphör

Bidrag till organisationer som granskar hantering av slutförvar och kärnavfallsbränsle försvinner helt nästa år. Regeringen har också nyligen lagt ned det statliga Kärnavfallsrådet.

Sveriges Natur har tidigare rapporterat om försämrade möjligheter för oberoende granskning av kärnavfall. Bland annat lade regeringen ner det oberoende expertorganet Kärnavfallsrådet vid årsskiftet.

I samband med det yttrade Miljöorganisationernas Kärnavfallsgranskning (MKG) oro för vad som kommer hända med dem. Organisationen, vars ekonomi är beroende av statliga bidrag, sa då till Sveriges Natur att man misstänkte att stödet helt skulle dras in.

Så blev inte fallet i år. Den totala potten för stöd till ideella organisationers kärnavfallsövervakning skars ner från 3 till 2 miljoner.

Inget riktat stöd nästa år

Nu har regeringen ändå meddelat att från och med 2024 försvinner de statliga pengarna för oberoende granskning. Något som MKG flaggade för redan i december förra året.

– Medlen har fram till nu tillåtit MKG att göra väldigt stora insatser som vi menar förbättrat säkerheten i olika beslut om kärnavfall. Som helhet verkar det som att regeringen är rätt så ointresserade av att ha flera aktörer som diskuterar och tar fram underlag och bidrar till kunskapsutvecklingen på det här området, sa MKG:s kanslichef Johan Swahn till Sveriges Natur i december.

I ett mejl till MKG i början av februari skriver miljö- och klimatministerns statssekreterare Daniel Westlén att läget med öronmärkta pengar till kärnavfallsgranskning förändrats nu när beslut om slutförvaret fattats, Det argumentet köper inte Tuija Hilding-Rydevik, professor emeritus i miljöbedömning vid Sveriges lantbruksuniversitet och vice ordförande i det numera nedlagda Kärnavfallsrådet.

– Under de 70 år som är kvar innan slutförvaret ska vara klart behövs både forskning, teknikutveckling och testning. Det finns en referensutformning för hur slutförvaret ska se ut, det betyder inte att det finns en helt färdig metod utan behov av utveckling, sa Hilding-Rydevik i december.

Läs också: Strålsäkerhetsexpert kritiserar beslut om slutförvar av kärnavfall

Kan söka från Naturvårdsverket

Regeringen hänvisar framöver kärnavfallsgranskande organisationer till Naturvårdsverkets allmänna stöd till miljöorganisationer. Även denna post har skurits ned i årets budget.

Med sinande medel upphör MKG:s kansli med två anställda under 2023. Framöver kommer föreningen behöva drivas på ideell basis.

Senaste nytt från Sveriges Natur direkt i ditt flöde Följ oss på X