Dåligt miljöbetyg för Sveriges EU-ordförandeskap

Svidande kritik mot ordförandeskapets skogspolitik, lyder domen från 180 miljöorganisationer. Bild: Getty Images

Dåligt miljöbetyg för Sveriges EU-ordförandeskap

Sveriges miljörykte har tagit stryk under EU-ordförandeskapet. En sammanslutning av 180 europeiska miljöorganisationer ger det svenska ledarskapet det sämsta betyget på flera år.

Fredag 30 juni var sista dagen på Sveriges halvår som ordförandeland i EU. Nu kommer svidande kritik från European Environmental Bureau (EEB), en paraplyorganisation för 180 miljöorganisationer där bland annat Naturskyddsföreningen ingår.

Sju av tio områden underkänns

I sin utvärdering har EEB tittat närmare på tio olika politikområden. Det svenska ordförandeskapets insats får underkänt i sju av dessa, och neutralt betyg i resterande tre.

Sverige har inte prioriterat miljölagstiftning för luft, vatten och förorenande industrier. Insatserna har också varit små för att hjälpa jordbruket att ställa om.

Däremot noterar EEB att Sverige har levererat bättre på klimat- och energiområdet, där man bland annat slutfört förhandlingarna om en gränsjusteringsmekanism för koldioxidutsläpp och reformerad utsläppshandel. Mycket av detta kunde dock göras på grund av andra länders förarbete och ännu kvarstår några punkter för att EU:s klimatpaket Fit for 55 ska kunna anses vara klart.

– Sverige har inte prioriterat miljölagstiftningen, vilket EEB:s granskning tydligt visar. Det är anmärkningsvärt i en tid av klimat- och naturkris, där EU:s politik är oerhört viktig för den nödvändiga omställningen av vårt samhälle, säger Karin Lexén, generalsekreterare Naturskyddsföreningen.

Skogspolitiken sticker ut

Mest anmärkningsvärt är hur det svenska ordförandeskapet hanterat frågor om skog och biologisk mångfald. Där har regeringen inte agerat så neutralt som förväntas av ett ordförandeland, anser EBB.

I två fall har den svenska regeringen inte ställt sig bakom de kompromisser som tagits fram av en majoritet av medlemsländerna. Det gäller dels förordningen om LULUCF, som handlar om kolsänkor i skog och mark, där regeringen la ner sin röst i ministerrådet. Ännu längre gick man vid omröstningen om lagen om naturrestaurering, där regeringen röstade nej till sin egen kompromiss.

Det kan ha solkat Sveriges internationella anseende som pådrivare i miljö- och klimatfrågor, enligt Sveriges Radios expertkommentator Annika Digréus. EEB är inne på samma spår och skriver att Sveriges rykte som miljöengagerat land har lidit skada.

Sveriges Natur avslöjade i våras att regeringen utsett lobbyorganisationen Skogsindustrierna till värdar för lokalen där ministerrådet haft sina möten, med en specialutställning som lyfte fram svenskt skogsbruk i positiva ordalag.

Nu tar Spanien över ordförandeskapet. EEB uppmanar spanjorerna att ha högre ambitioner för miljö och klimat än Sverige.

Som Sveriges Natur rapporterat om tidigare finns en oro inom miljörörelsen för att viktiga delar av EU-kommissionens gröna politik inte kommer hinna klubbas igenom innan nästa års EU-val.

Senaste nytt från Sveriges Natur direkt i ditt flöde Följ oss på X