Vinnare av Tidskriftspriset 2022 – ÅRETS TIDSKRIFT FACKPRESS
Vinnare av Publishingpriset 2022 – Medlemstidning – Individ

Annons
Cementadomen: Regeringen bröt inte mot lagen

Cementas ansökan om fortsatt kalkbrytning på Gotland avfärdades sommaren 2021. Foto: Cementa

Cementadomen: Regeringen bröt inte mot lagen

Regeringen gav Cementa tillstånd att bryta kalk i gotländska Slite, trots att Mark- och miljööverdomstolen ansåg att miljöriskerna inte var utredda. Nu har Högsta förvaltningsdomstolen avgjort att regeringen inte bröt mot grundlagen.

Ett stort avgörande för svensk miljölagstiftning är nu klart. Riksdag och regering hade lagen på sin sida när de luckrade upp miljöbalken för att ge cementproducenten Cementa ett tillfälligt förlängt tillstånd för sin brytning av kalksten.

Går emot lagrådet

Cementas uppmärksammade ansökan om fortsatt tillstånd för att bryta kalksten i gotländska Slite avfärdades förra sommaren av Mark- och miljööverdomstolen (MMÖD). Enligt domstolen innehöll miljökonsekvensbeskrivningen sådana väsentliga brister att det inte ens gick att bedöma kalkbrottens miljöpåverkan.

Då införde den dåvarande regeringen, ledd av Socialdemokraterna och Miljöpartiet, en särskild ändring i miljöbalken för att kunna ge Cementa ett tillfälligt tidsbegränsat tillstånd. Alla riksdagens partier röstade ja till lagändringen.

Expertinstansen Lagrådet varnade tidigt för att riksdagens och regeringens agerande skulle kunna anses bryta mot grundlagen och ”skadar tilltron till det svenska rättssystemet”.

Onsdagen den 7 december meddelade alltså Högsta förvaltningsdomstolen att regeringen har rätt att ge ett sådant tillstånd. Regeringens beslut om undantag från krav på miljöbedömning har inte ansetts strida mot någon rättsregel. Domstolen anser att Cementas produktion var akut för Sverige och att den miljöpåverkan som skett är tillåten.

Domen kan få stor betydelse. I kölvattnet av Cementas avslag i MMÖD har röster från både politiker och näringsliv sagt att det borde bli enklare för företag att få miljötillstånd.

Att regeringen gett särskilt tillstånd till Cementa skulle kunna ses som en öppning för stora industrier att kräva miljötillstånd utan tillräckliga miljöutredningar, enligt flera miljöorganisationer.

– Att regeringen får skräddarsy lagar när bolag fått stopp i miljödomstolarna är allvarligt. Jag tror tyvärr att detta kommer leda till fler Lex Cementa där företag får undantag. Vi är beroende av en stark miljö- och klimatlagstiftning och dagens besked rubbar den saken, säger Oscar Alarik, chefsjurist på Naturskyddsföreningen, till Sveriges Natur.

I dag är det trots allt få företag som nekas miljötillstånd. En genomgång av Dagens Industri visar att endast 2,5 procent av alla ansökningar 2020-2021 avslogs.

Besked om brytning i närtid

Samtidigt pågår även en annan rättsprocess om Cementas täktverksamhet. Det rör en ny ansökan om tillstånd att bryta kalk de närmsta fyra åren. Målet hanteras av Mark- och miljödomstolen och dom väntas meddelas nästa vecka.

Cementa har även sagt att de kommer lämna in en ny ansökan om långsiktigt täkttillstånd som sträcker sig bortom 2030.

‒ Vi menar att det finns goda grunder att meddela tillstånd då ansökan och slutsatserna är baserade på unikt omfattande undersökningar över ett mycket stort område, säger Karin Comstedt Webb, vice vd för HeidelbergCement Sverige i ett pressmeddelande.

Enligt Naturskyddsföreningen blir det nu svårare att få rätt mot Cementa i domstol.

– Konsekvenserna för Gotlands vattenförsörjning och natur kan i förlängningen bli förödande. Det blir nu mycket svårt att sätta stopp för en fortsatt hård exploatering av Gotlands känsliga natur. Cementa och regeringen har nu fått grönt kort för att kunna kringgå inte bara regeringsformen utan också EU:s vattenlagstiftning, säger Oscar Alarik.

Det tillfälliga tillstånd som S/MP-regeringen gav Cementa löpte ut 31 oktober 2022. Oavsett om tillståndet för egen brytning förlängs kommer Cementa kunna fortsätta produktionen genom att köpa in kalksten av närbelägna Nordkalk.

Bland de som överklagat och kritiserat Cementas planer i olika instanser återfinns bland annat Länsstyrelsen Gotland, Naturvårdsverket och flera miljöorganisationer.

Senaste nytt från Sveriges Natur direkt i ditt flöde Följ oss på Twitter