Annons
Domstolen säger nej till slutförvaret
Kryss på flygbild över Östhammar där man ser åkrar, skog, röda hus och i bakgrunden kärnkraftverk.

Här i Östhammar ska slutförvaret ligga, enligt förslaget. FOTO: André Maslennikov

Domstolen säger nej till slutförvaret

Efter Sveriges Naturs avslöjande om osäkerheter kring kopparkapslarna som ska omsluta kärnavfallet säger nu domstolen nej till slutförvaret i Forsmark. Det saknas viktiga uppgifter om hur kopparkapslarna kan korrodera. Därför uppfyller inte ansökan kraven i miljöbalken, anser mark- och miljödomstolen i Nacka.

Sveriges största miljöprövning har i dag nått sitt slut i mark- och miljödomstolen i Nacka. Förslaget gäller hur Svensk kärnbränslehantering vill slutförvara upp emot 12 000 ton utbränt kärnbränsle i Forsmark. Men efter fem veckors förhandling med många långa diskussioner, följt av tre månaders betänketid återstår fortfarande osäkerheter.

LÄS MER: ”Domstolen bedömer att osäkerheterna är betydande”

– Enligt domstolens mening finns det osäkerheter om vissa korrosionsprocesser som kan försämra kapselns förmåga, säger rådman Anders Lillienau vid presskonferensen då förslaget presenteras.

Osäkerheten gäller de former av korrosion av kopparkapseln som Sveriges Natur har avslöjat.

LÄS MER: Strålsäkerhetsmyndigheten mörkade risker med slutförvaret

”Domstolen bedömer att bolagets utredning är gedigen men att det fortfarande finns osäkerheter om kapseln. Domstolen bedömer att utredningen uppfyller kraven utom i ett avseende: kapselns säkerhet.”

Enligt domstolens mening finns det osäkerheter kring vissa former av korrosion.

Domstolen skriver i sitt yttrande att förslaget bara kan tillstyrkas enligt miljöbalken med ytterligare kompletteringar och därför i dag inte kan godkännas enligt miljöbalken.

Föreslår villkor

Strålsäkerhetsmyndigheten har under dagen lämnat sitt yttrande om förvaret uppfyller kraven enligt kärntekniklagen. Myndighetens bedömning av förslaget från Svensk kärnbränslehantering AB var färdigt redan år 2016, som ett remissyttrande till domstolen. Myndigheten anser att förslagsställarens har förmåga att se till att bränslet kan förvaras i minst 100 000 år utan att någon människa drabbas av en större stråldos än vad som motsvarar en tiondel av bakgrundsstrålningen.

Men interna experter har räknat på betydligt större risker, enligt dokument som Sveriges Natur avslöjat. Av dem framgår att stråldosen till allmänheten kan bli 41 gånger högre än tillåtet och att kapslarna kan börja spricka redan innan 300 år har gått, att jämföra med kravet på att de ska hålla i 100 000 år.

De kommande hundratals åren är bränslet fortfarande kraftigt radioaktivt.

Strålsäkerhetsmyndigheten föreslår villkor för inför regeringens beslut.

LÄS MER: Strålsäkerhetsmyndigheten säger ja till slutförvaret

Regeringen avgör

För det kvarstår ytterligare en omgång innan det sista ordet är sagt om förvaret.
Strålsäkerhetsmyndighetens och domstolens yttranden är bara underlag.
Det slutgiltiga beslutet tas av regeringen. Förslaget har så stor betydelse för samhället att det är regeringen som måste avgöra. Domstolens nej kan bli ett ja, till exempel om ett avslag anses få orimliga konsekvenser för samhället i stort.

I dagsläget har mer än 40 miljarder kronor satsats på teknik och anläggningar som utgår från att förslaget från Svensk kärnbränslehantering godkänns.

– Vi är väldigt glada över det här beskedet. Det är viktigt att domstolen tog hänsyn till den vetenskapliga kritik som har funnits, säger Johan Swahn, från Miljöorganisationernas kärnavfallsgranskning.

Regeringen, å sin sida, ska utreda det hela ytterligare. Karolina Skog, miljöminister, meddelar:

– Prövningen av slutförvaringen av använt kärnbränsle är unik i sitt slag. Regeringen ska nu ta ställning till ett mycket omfattande och komplext underlag. Regeringen har avsatt särskilda resurser för handläggningen av ärendena om slutförvar av använt kärnbränsle.

Folkomröstningen avblåst

Efter beskedet från mark- och miljödomstolen meddelar också Östhammars kommunalråd att den tänkta framtida folkomröstningen om slutförvaret är avblåst.

– Vi har alltid sagt i vår kommun att säkerheten är prio ett. Och bedömer man att den inte är tillräckligt säker utan att man behöver kompletteringar vill vi också ha det. Självklart, säger kommunalrådet Margareta Widén-Berggren till SVT Nyheter.

Läs protokollet från domstolen här

Läs domstolens yttrande här

Läs hela Sveriges Naturs granskning av slutförvaret

LÄS MER: Strålsäkerhetsmyndigheten mörkade brister i slutförvaret

LÄS MER: Outredda risker kring utsläpp av kärnavfall

LÄS MER: Sista striden om kärnavfallet har inletts

LÄS MER: Bristande kontroll av kärnkraftverk

LÄS MER: Analys: Svårt att säga nej till kärnkraftsbranschen

LÄS MER: Stråldoserna ska skydda kommande generationer

LÄS MER: Strålsäkerhetsmyndighten: ”Uppgifterna är irrelevanta”

LÄS MER: Efter avslöjandet – Domstolen kräver svar om risker med slutförvaret 

LÄS MER: Regeringen vill granska kärnsäkerheten

LÄS MER: Dokument avslöjar – så allvarliga är riskerna

LÄS MER: Slutförvaret saknar långsiktig plan för övervakning trots kärnvapenrisk

Senaste nytt från Sveriges Natur direkt i ditt flöde Följ oss på X