Kärnavfallsgranskning upphör

Bidrag till organisationer som granskar hantering av slutförvar och kärnavfallsbränsle försvinner helt nästa år. Regeringen har också nyligen lagt ned det statliga Kärnavfallsrådet.

Oro för nedlagd kärnavfallsgranskning

Statliga Kärnavfallsrådet läggs ned och Miljöorganisationernas kärnavfallsgranskning befarar slopat stöd nästa år. De frågar sig vem som nu ska stå för oberoende granskning av hantering och slutförvaring av använt kärnbränsle.

Beslut om slutförvar av kärnavfall i januari

Klimat- och miljöminister Annika Strandhäll har meddelat att regeringen är redo att presentera sitt beslut för slutförvar av kärnavfall 27 januari nästa år. Beslutet kan fattas tidigare än så, men måste arbetas igenom innan det meddelas.

Miljöfrågorna som avgörs 2020

Många miljöpolitiska frågor som diskuterades under 2019 kommer att få sitt avgörande under 2020.  Här är några av miljöfrågorna att hålla koll på i år.

SKB: Domstolen fick inte all information om slutförvaret

Mark- och miljödomstolen i Nacka hade bristande underlag för att bedöma förslaget till slutförvar av kärnavfall, när den sade nej i januari 2018. Det anser Svensk kärnbränslehantering som avvisar stora delar av kravet på vidare utredning av förslaget.

Risk för dödlig stråldos från rostande förvar av radioaktivt avfall

Containrar som förvaras i Östhammars skärgård innehåller annat radioaktivt material än vad som var känt när de placerades där.  Containrarna ska därför flyttas men det dröjer trots att de rostar.  Och trots risk för stråldos som inte bara ger cancer utan även andra direkta strålskador.

Guldspade till Sveriges Natur för avslöjande om slutförvaret av kärnavfall

I helgen tilldelades Sveriges Natur för andra året i rad ett av Sveriges finaste journalistpris – Guldspaden.
Journalisten Kerstin Lundell fick ta emot priset för sin granskning av hur Strålsäkerhetsmyndigheten mörkade risker med slutförvaret av kärnavfall. Domstolen sa senare nej till förslaget med hänvisning till de brister som tidningen avslöjat.

Myndighet mörkade risker med kärnavfall

Experter inom Strålsäkerhetsmyndigheten har varnat för att kopparkapslar som ska förvara kärnavfall i Forsmark kan brista inom 300 år. Det visar dokument som Sveriges Natur tagit del av.

Plutonium för kärnvapen borttappat i tunnor i Studsvik

Material som kan användas till kärnvapen är utspritt i fler än tusen tunnor i ett lager i Studsvik utanför Nyköping, utan att någon vet exakt vad som finns i vilken tunna. Inte förrän år 2019 ska allt undersökas noggrannare. Det handlar om rester från det svenska kärnvapenprogrammet.

Nej till kärnförvar: kopparkapseln för osäker

Dagens nej till förslaget om slutförvar av kärnavfall, handlade om den omtvistade kopparkapseln. De processer Sveriges Natur skrivit om visade sig skapa alltför stor osäkerhet inför risken för läckor av joniserande strålning från det planerade förvaret.