Klart att Aurora får stämma staten

Ungdomsgruppen Aurora gör som fler organisationer världen över och tar till juridik för att rädda klimatet. Foto: Albin Haglund

Klart att Aurora får stämma staten

Nacka tingsrätt har utfärdat en stämning i det uppmärksammade grupptalemålet som organisationen Aurora driver mot staten för bristande klimatpolitik. Svenska staten har tre månader på sig att besvara Auroras yrkanden.

Det var på tisdagen den 21 mars som tingsrätten meddelade att man tar upp stämningen. En av företrädarna för Aurora, Anton Foley, 20 år, säger till Sveriges Natur att det känns roligt att processen nu är i gång på riktigt.

Målet har förberetts under lång tid av ungdomsorganisationen Aurora och föregåtts av manifestationer och skriftväxlingar med såväl den förra som den nya regeringen. När nu målet slutligen tas upp i domstol företräds staten av Justitiekanslern.

– Det känns spännande att se vad staten svarar och hur man ställer sig till det vi har lagt fram, säger Anton Foley till Sveriges Natur.

Aurora stödjer sig i sin stämningsansökan på Europakonventionen om skydd för de mänskliga rättigheterna och de grundläggande friheterna. Man anser att Sverige gör för lite för att leva upp till sin skyldighet att genomföra sin del av de åtgärder som krävs för att hindra klimatförändringarna.

Enligt FN:s klimatpanel IPCC måste ytterst drastiska åtgärder till från alla länder om världen ska ha en chans att nå 1,5-gradersmålet och förhindra en klimatkatastrof. Så sent som igår, måndag, kom ytterligare en rapport med just det budskapet från IPCC.

Hur viktigt var dagens besked från Nacka tingsrätt för Aurora?

– Om man gillar liv på jorden var det oerhört viktigt. Och för att vår stämning ska kunna gå vidare var det en nödvändighet. Vi tror på den här processen som ett led i klimataktivismen.

Ingen prognos från tingsrätten

För Anton Foley är gårdagens IPCC-rapport är en bekräftelse på det många redan vet.

– Att vi befinner oss mitt inne i en klimatkris och ett nödläge, och att utsläppen nu måste skäras ned på väldigt kort tid. Det är inte brist på kunskap som är problemet utan brist på politisk vilja.

Staten har tre månader på sig att besvara yrkandena från Aurora. Den troliga fortsättningen är sedan att Nacka tingsrätt håller ett sammanträde för muntlig förberedelse inför ett slutligt avgörande.

Det kan så småningom bli en huvudförhandling i tingsrätten eller ett avgörande efter skriftlig handläggning. Under tisdagen vill rådmannen Olof Roos inte lämna någon prognos om när målet skulle kunna avgöras eller när sammanträden i målet kan hållas.

Under tiden förbereder sig Aurora för olika tänkbara scenarion och vässar argumenten ytterligare, uppger Anton Foley.

Fler än 300 ungdomar

Fler än 600 ungdomar under 26 år stod från början bakom Auroras stämningsansökan. Av dessa har drygt hälften, över 300, besvarat ett brev från Nacka tingsrätt och bekräftat att de står bakom stämningen.

Som Sveriges Naturs tidigare rapporterat är Auroramålet är en del av en global trend. De senaste åren har det skett en kraftig ökning av antalet rättsprocesser mot staten för bristande klimatpolitik.

IPCC har kallat den här typen av rättsprocesser för ett kraftfullt verktyg i styrningen av klimatpolitiken. I Nederländerna lyckades miljöorganisationen Urgenda i tre instanser få staten dömd till att radikalt skärpa sina klimatmål.

Eftersom juridiken skiljer sig mellan olika länder är jämförelser inte helt enkla att göra. En juridisk grund som kan åberopas i Sverige – och som har vunnit framgång i Belgien – är Europakonventionen om de mänskliga rättigheter, och det är just den som Aurora åberopar i det här fallet.

Viktigt beslut

Jonas Ebbesson är professor i miljörätt och föreståndare för Stockholms miljörättscentrum vid Stockholms universitet. Han har varit tydlig med att domstolen bör utförda en stämning så att frågan får prövas i sak.

– Domstolens beslut är viktigt för Auroragruppen, det hade varit ett stort nederlag om man inte ens hade fått sin sak prövad.  Det här beskedet visar också att statens ansvar kan prövas i domstol på klimatområdet. Så ska det vara i en rättsstat. Men beskedet säger dock inget om hur det slutligen kommer att gå för Auroragruppen i sak. Det beror på hur bra bevisning och bra juridisk argumentation Auroragruppen har, och även på statens invändningar och bevisning.

Senaste nytt från Sveriges Natur direkt i ditt flöde Följ oss på X