Regeringen halverar miljöbudgeten

Duvhöken är en av 5 672 rödlistade arter i Sverige. Nu sänks anslagen till skydd av natur. Bild: Getty Images

Regeringen halverar miljöbudgeten

En tredjedel av satsningarna i regeringens budgetproposition går till mer fossilförbränning, samtidigt som viktiga klimatstyrmedel rullas tillbaka. De kommande tre åren mer än halveras miljöbudgeten.

Regeringen och Sverigedemokraterna planerar kraftiga nedskärningar på miljöområdet, enligt den budgetproposition för 2023 som finansminister Elisabeth Svantesson (M) presenterade i dag, den 8 november. Pengarna till budgetområde Allmän miljö- och naturvård kommer de närmsta åren minska från nära 22 miljarder till knappa 10 miljarder kronor under perioden 2023-2025.

Fossila bränslen vinnare

Den 7 november annonserade regeringen nya pengar till återvätning av våtmarker – en viktig klimatåtgärd som från och med nästa år skulle få 200 miljoner om året. Vid närmare granskning visar det sig att stödet i realiteten sänks jämfört med hur den tidigare regeringen agerat.

Läs mer: Skogsstyrelsens våtmarksmiljoner brinner inne

De 200 miljoner kronor som regeringen nu vill avsätta tas dessutom från pengar som annars skulle gått till skydd av värdefull natur. Miljöövervakning och åtgärder för hav och vatten ser också ut att få betydligt mindre pengar i budgeten framöver.

Störst skillnad i rena pengar blir det i posten om åtgärder för värdefull natur. Under pandemiåren höjdes den här delen av budgeten tillfälligt till dryga 2 miljarder för att gynna grön återhämtning. 2023 sänks den till 1,1 miljard kronor, vilket dock är linje med den plan som även S/MP-regeringen arbetade efter.

På området Areella näringar ser nära 80 procent av stöden till miljö- och klimatåtgärder i jordbruket ut att försvinna från och med 2024. Momsen på reparationer höjs och biståndet sänks med 7,3 miljarder kronor 2023.

Det blir däremot billigare och lättare att bränna fossila bränslen. Över en tredjedel – drygt 14 miljarder kronor – av reformutrymmet i nästa års budget går till ökade fossila subventioner. 750 miljoner kronor omfördelas från järnvägsupprustning till biltrafiken, klimatbonusen vid inköp av bränslesnåla bilar försvinner och skatten på bensin och diesel sänks rejält.

Det nya reseavdraget skrotas också. Det var anpassat för att gynna kollektivtrafikresenärer och glesbygdsbor och röstades igenom i riksdagen i juni, men i stället får nu bilister höjd milersättning.

Bland de satsningar i budgeten där regeringen skjuter till pengar finns utökat stöd till laddinfrastruktur och biogas. Regeringen lägger också mer pengar på energieffektivisering och bio-CCS.

Läs mer: M, KD, L och SD ger uppdrag om utbyggd kärnkraft

Miljöministern slår ifrån sig

Sveriges Natur har tidigare rapporterat om hur regeringens klimatpolitik ser ut att öka Sveriges utsläpp med miljontals ton och kraftigt försvåra möjligheterna att nå klimatmålen. Det sker samtidigt som Sverige deltar på klimattoppmötet COP27 i Egypten.

Klimat- och miljöminister Romina Pourmokhtari har i upprepade intervjuer sagt att regeringen inte har sänkt klimatambitionerna. I budgetpropositionen står det dock: ”regeringen föreslår vissa åtgärder som på kort sikt kommer att ha en negativ effekt på klimatet, men som bedöms vara nödvändiga i den situation som Sverige befinner sig i”.

Inte heller företagsamheten för att hejda naturkrisen och förlusten av biologisk mångfald är på nedgång, anser Romina Pourmokhtari.

– Där har regeringen inte heller några sänkta ambitioner. Jag ser bland annat fram emot COP15 i Montreal [FN:s toppmöte för biologisk mångfald, reds.anm], som är minst lika viktig som COP27. Där kommer jag delta och arbeta hårt för bitarna i den biologiska mångfalden, sa ministern till Sveriges Natur förra veckan.

Läs mer: Regeringens klimatpolitik kan öka utsläpp med miljontals ton

”Oåterkalleliga effekter”

Hos miljöorganisationerna tas budgeten emot med ilska och frustration:

– Det har blivit tydligt att Tidöpartnerna inte grundar sin politik i verkligheten eller tar klimathotet på allvar. Den här budgeten är en grå svekbudget för ökad förbränning som tar oss längre ifrån att nå klimat- och miljömålen, säger Erika Bjureby, Sverigechef Greenpeace.

Naturskyddsföreningen riktar skarp kritik mot att förnybar energi får stå tillbaka.

– Budgeten innehåller väldigt få satsningar på förnybar energi och visar istället en stor tilltro till kärnkraft. Det sker en viss satsning på energieffektivisering, vilket är absolut nödvändigt i dagens situation, men den är otillräcklig. Regeländringar för vindkraft riskerar att bromsa utbyggnaden, vilket kan skapa problem med elförsörjningen när industrin ställer om, säger  Naturskyddsföreningens generalsekreterare Karin Lexén.

Också Världsnaturfonden WWF säger att Sveriges miljöarbete nu står inför ett stort skifte.

– Budgeten är en stor besvikelse och visar att regeringen inte har tagit till sig vad vetenskapen så tydligt pekar på. Att montera ned miljö- och klimatbudgeten och kraftigt öka de fossila subventionerna kommer att ge oåterkalleliga effekter på utsläppen och vår möjlighet att rädda klimatet och biologiska mångfalden, säger Gustaf Lind, generalsekreterare på WWF.

Läs mer: Röster om nya miljöministern: ”Höga förväntningar”

Texten har tillfogats en rättelse.

Senaste nytt från Sveriges Natur direkt i ditt flöde Följ oss på X