Laddad bonus – den nya bilskatten är här
Kvinna laddar en elbil med sol i bakgrunden.

Den som väljer att köpa en ny elbil från den 1 juli kan räkna med en högre bonus än dagens miljöbilsbonus. FOTO: Getty Images

Laddad bonus – den nya bilskatten är här

Från den 1 juli kan du räkna med rejäl rabatt om du köper en ny bil med låga utsläpp. Då ser det så kallade bonus-malussystemet ljuset.

Skribent Ia Wadendal

Regeringen vill ha fler miljöanpassade bilar för att leva upp till framtida miljömål. Tanken med bonus-malus är att gynna personer och företag som köper bilar med låga koldioxidutsläpp. Bilar som släpper ut mellan 0 och 60 gram koldioxid per kilometer får bonus. Köper du en bil med nollutsläpp – i praktiken en elbil – får du full bonus – 60 000 kronor. Men för varje gram koldioxid bilen släpper ut minskar bonusen i en fallande skala ner till 10 000 kronor. Även den som köper en gasbil får bonus, men där kan bonusen inte bli högre än 10 000 kronor. Bonusen betalas ut till bilägaren sex månader efter köpet.

Ju högre utsläpp desto högre skatt

De bilägare som i stället drabbas av malus-delen, eller bestraffningen om man så vill, är de som har bensin- eller dieseldrivna fordon som släpper ut mer än 95 gram koldioxid per kilometer. Ju högre utsläpp desto högre blir fordonsskatten. Den höjda fordonsskatten gäller i tre år och dieselbilar får dessutom ett miljötillägg på 250 kronor. För bilar som drivs med etanol (E85) eller gas blir det dock ingen skattehöjning.

Men vad är då en lågutsläppsbil? Ja, det är antingen en elbil eller en laddhybrid. En elbil släpper inte ut någon koldioxid över huvud taget – men det gäller förstås att ladda den med grön el. Sen finns det elbilar med så kallade räckviddsförlängare – det innebär att bilen får en längre räckvidd genom att en liten bensinmotor hjälper till när el-laddningen håller på att ta slut. En laddhybrid är en bil som drivs både med bensin (eller i vissa fall diesel) och el. Oftast räcker eldriften bara fem, sex mil i en laddhybrid – men det är tillräckligt för att du ska kunna köra på el, och därmed koldioxidfritt, i stadsmiljö.

Skribent Ia Wadendal
Artikeln publicerades i
Senaste nytt från Sveriges Natur direkt i ditt flöde Följ oss på X