Annons
All vattenkraft måste ha moderna tillstånd

Miljöminister Karolina Skog (MP) och energiminister Ibrahim Baylan (S). FOTO: Ylva Johnson

All vattenkraft måste ha moderna tillstånd

All vattenkraft ska ha moderna tillstånd. Det är slutsatsen av en blocköverskridande överenskommelse som regeringen presenterade under fredagen.

Bakom energiöverenskommelsen står regeringspartierna, Moderaterna, Centerpartiet och Kristdemokraterna.

Förslaget, som nu överlämnas till lagrådet, innebär bland annat att svensk vattenkraft ska få moderna miljökrav men att prövningarna, enligt regeringen ”ska ske på ett sätt som inte blir onödigt administrativt och ekonomiskt betungande”.

– Vi ska skapa ett system för hur varje vattenkraft ska kunna prövas individuellt, vattendrag för vattendrag, säger miljöminister Karolina Skog (MP).

I dag finns många gamla vattenkraftverk i Sverige som inte har tillstånd enligt miljöbalken vilket har resulterat i segdragna rättsprocesser. Nu ska dessa tillstånd omprövas enligt ”gemensamma spelregler”.

– Vi kommer kunna sätta moderna miljökrav på alla vattenkraftverk, säger Skog.

Livskraftiga ekosystem

Det nya regelverket bedöms, enligt regeringen, leda till bättre miljö och mer livskraftiga ekosystem längs många vattendrag. Samtidigt kommer det ta tid att pröva alla tillstånd, uppåt emot 20 år.

– Vi pratar om flera tusen vattenkraftverk som ska prövas individuellt. Vi ser heller ingen anledning till att det ska gå fort. Det viktigaste är att det blir en systematisk och förutsägbar process där alla vattenkraftverk hinner anpassa sig.

Vattenkraften står i dag för 45 procent av den svenska elproduktionen Energiminister Ibrahim Baylan (S) säger att överenskommelsen öppnar för nya möjligheter att investera i svensk vattenkraft.

– De partier som kommit överens eftersträvar en effektutbyggnad, säger han.

Innebär det utbyggnad av nya älvar?

– För det första är nationalälvarna heliga, finns inget tryck att bygga vattenkraft där, säger Karolina Skog. Men om någon vill ansöka om att bygga ut ett vattendrag får det prövas i systemet.

Nationell plan

Havs- och vattenmyndigheten, Energimyndigheten och Svenska kraftnät får i uppdrag att ta fram en nationell plan för prövning av vattenverksamheter. Där ska ”behovet av miljöåtgärder vägas mot behovet av en nationell effektiv tillgång till produktion av vattenkraftsel”. Jämfört med idag kommer även vattenkraftens lokala nyttor och betydelse för kulturmiljön ges en stärkt ställning i de enskilda prövningarna.

För att göra det praktiskt möjligt för små vattenkraftverk att miljöanpassa sina anläggningar har största vattenkraftsägarna upprättat en miljöfond som bekosta miljöanpassning.

Förslaget beräknas kosta 10 miljarder och ska bekostas av branschen.

Naturskyddsföreningens generalsekreterare Karin Lexén tycker att lagförslaget borde ha gått längre.

– Förslaget är en stor seger för den biologiska mångfalden i våra vatten. Men delar av det här lagförslaget hade behövt bli mycket tuffare för att säkra naturvärden och vattenkvaliteten, säger hon i en kommentar.

Hon anser att det är problematiskt att förslaget innebär att många tusen dammar, som inte är knutna till vattenkraften och som idag helt saknar tillstånd, nu kommer att få tillstånd utan juridisk prövning.

– Detta var en dyrköpt eftergift, säger Karin Lexén.

LÄS MER: Striden om vattenkraften

Senaste nytt från Sveriges Natur direkt i ditt flöde Följ oss på Twitter