Den 9 juni är det EU-val i Sverige. Bild: Getty

Kamp om klimatet i EU

Klimatet var en av de hetaste frågorna inför EU-valet 2019. Men mycket har hänt under den senaste mandatperioden och klimatet är inte längre lika högt upp på den politiska agendan. Samtidigt är lobbyismen fortsatt omfattande i EU –  ett faktum som är mer välkänt än tidigare, enligt parlamentariker Sveriges Natur talat med.

Med ett nytt Europaparlament på plats 2019 kunde även en ny EU-kommission tillträda med en ny ordförande i spetsen, den tyska kristdemokratiska politikern Ursula von der Leyen. Hon lovade en klimatlag, en grön giv och en rättvis omställning för alla.

Malin Björk har varit Europaparlamentariker för Vänsterpartiet men ställer inte upp i höstens val. Bild: Vänsterpartiet.

– Mobiliseringen med Greta Thunberg påverkade hela det politiska samtalet, säger Malin Björk, Europaparlamentariker för Vänsterpartiet.

Hon började 2019 sin andra mandatperiod i Europaparlamentet, i miljöutskottet där hon inte hade suttit under den första perioden.

– Många av oss kände att här kommer vi att kunna påverka på allvar. Så för mig var det viktigt att få en plats i miljöutskottet.

Påverka hur?

– Mobiliseringen gjorde det tydligt att förändringen som krävdes var av större och mer strukturell art än vad som tidigare hade varit fallet.

Läs också: Så röstade de svenska EU-parlamentarikerna
Läs också: Klimat och miljö på efterkälken i EU

Ville se förändring av miljöutskottet

Fast miljöutskottet behövde då bli bredare, tycker Malin Björk. Det fanns förvisso specialistkunskaper inom miljö- och klimatområdet, men utskottet sågs som tekniskt.

– Där samlades ingenjörer medan jag menade att det finns en poäng i att även samla samhälls-, natur- och hälsovetare och ekonomer för att få större bredd och politiskt djup. Mer tyngd i klimatfrågorna.

Saknades kunskap

Miljöpartisten Pär Holmgren var å sin sida helt ny i parlamentet 2019, med lång erfarenhet som tevemeteorolog, naturvetare och klimatspecialist. Han såg något annat än Malin Björk.

– Jag slogs av att det inte fanns så mycket kunskap, säger han.

Pär Holmgren (MP) ställer upp för omval i EU-valet 2024. Bild: Miljöpartiet.

Enligt honom var kunskapsbristen stor i både partigrupperna och i miljöutskottet.

– I debatter och utfrågningar märkte jag ett enormt glapp mellan vad man sa och förstod. Tyvärr är det inte många med min bakgrund som går in i politiken.

Pär Holmgren lade därför mycket tid på att höja kunskapsnivån och öka förståelsen för komplexiteten i klimatfrågan.

– Inte minst har jag fått den gröna gruppen att förstå innebörden av ett klimatnödläge, hur extremt allvarligt läget är.

30 000 lobbyister i EU

En annan grupp som försökte påverka klimatpolitiken var lobbyisterna. Enligt organisationen Corporate Europe Observatory lär det finnas runt 30 000 lobbyister i EU.

– Bilindustrin är ett tydligt exempel, säger Pär Holmgren.

En annan stor aktör är Copa-Cogeseca, som på hemsidan beskriver sig som Europas jordbrukares samlade röst.

– Det är en lobbygrupp som skärpt tonen och skyller mycket av problemen inom jordbrukssektorn på miljö- och klimatpolitiken.

När Malin Björk reflekterar över lobbyismen pekar hon på en rad korruptionsskandaler: Lux Leaks 2014, Paradisläckan 2021 och Qatargate 2022.

– Att de avslöjas är det bästa motgiftet. Folk är i dag mer medvetna om lobby­ismen.

Vad har förändrats?

– Vi parlamentariker ska bättre redovisa vilka vi träffar.

Hon anser att Europaparlamentet är den mest öppna av EU:s alla institutioner.

– Du kan se hur jag röstat och vilka ändringsförslag jag lagt. Det finns en transparens i parlamentet som inte finns i kommissionen eller Europeiska rådet. Där är risken större att krafter som inte ska ha en stor roll ändå får det.

Hur gör du själv för att påverka klimatpolitiken?

– Jag jobbar med miljörörelsen och civilsamhället, har kontakt med parlamentariker från andra politiska grupper. Jag informerar, har samtal och möten för att få en majoritet för förslag i utskottet, säger Malin Björk.

Tror hon sig kunna påverka de tyska sossarna, som är många, så lägger hon krutet där.

”Man måste driva på”

– Så ska man jobba som parlamentariker. Man kan inte sitta och tänka: jag har lagt ett jättebra ändringsförslag. Man måste driva på.

Men till syvende och sist handlar det också om pengar. Hon tycker att EU präglas av industri- och företagslobbyism.

– De som inte är vinstdrivande har lite mer uppförsbacke, säger Malin Björk.

Senaste nytt från Sveriges Natur direkt i ditt flöde Följ oss på X