Klimat och miljö på efterkälken i EU

Fiske och skog är två av de frågor som påverkas av EU-politiken. Foto: Getty Images.

Grafik

Klimat och miljö på efterkälken i EU

Utsläppsminskningar sedan 1990, men långt kvar till målen. Kommande Europaparlament och EU-kommission har mycket kvar att göra för att stärka klimat- och miljöarbetet i unionen. För skogen och fisken är läget akut, särskilt i Norden. Detta är vad som gäller för EU:s medlemsstater:

Fiskepolitiken i EU – så funkar den

EU:s viktigaste mål är att följa forskarnas råd om hur mycket man kan fiska utan att hota bestånden.

Det ska uppnås genom fiskekvoter som bestämmer hur mycket man får fånga av varje bestånd.

Sedan 2019 gäller landningskyldighet i hela EU. Det innebär att det är förbjudet att dumpa fisk överbord, all fisk som fångas ska behållas. Det ska uppmuntra till nya och effektivare fiskemetoder.

Bottentrålning är tillåten. EU-fartyg som fiskar utanför EU:s gränser har sedan 2018 hårdare krav om öppenhet på sig. Det innebär att varje fartyg ska kunna spåras under hela dess livslängd och se till att de endast fiskar under den tillåtna tidpunkten och området. De ska följa internationella regler och vara öppna med hur mycket fisk de fångar. Det ses som ett viktigt steg för att stoppa det utbredda illegala fisket.

Läs också: Så röstade de svenska EU-parlamentarikerna
Läs också: Kamp om klimatet i EU

Gemensamma mål för skogarna i EU

Det finns ingen gemensam skogspolitik för hela EU. Däremot finns det lagar och mål inom andra områden som påverkar och involverar skogen.

EU:s art- och habitatdirektiv och fågeldirektiv ska skydda djur och växter från utrotning och att se till att deras livsmiljöer inte förstörs. Det innebär bland annat attvissa skogar måste skyddas.

EU vill att alla ur- och naturskogar ska bevaras och skyddas strikt på långsikt. Till 2030 ska 310 miljoner ton koldioxid lagras i skog och mark i EU. Alla medlemsländer måste nu kompensera sina utsläpp från markanvändning och skogsbruk genom ett motsvarande upptag av koldioxid.

Klicka på bilden för att se den större. Källor: Science Direct, European Environment Agency.
Klicka på bilden för att se den större. Källa: European Comission.
Illustratör Erik Nylund
Artikeln publicerades i
Senaste nytt från Sveriges Natur direkt i ditt flöde Följ oss på X