Så fixar du en hållbar odlingslåda

I artikeln listar vi tips och tricks på hur du kan bygga en hållbar odlingslåda. Illustration: Jens Magnusson.

Så fixar du en hållbar odlingslåda

Det våras för våren. Det är således hög tid att börja förbereda inför odlingssäsongen. Varför inte genom att bygga några hållbara odlingslådor?

Illustratör Jens Magnusson

Odlingslådor är ett bra sätt att komma i gång med odling. De är enklare att odla i, speciellt om man inte vill odla i stor skala. Jorden i en låda värms upp snabbare, vilket gör det möjligt att sätta i gång tidigare.

– Sen om man är gammal eller rörelsehindrad är det lättare att komma åt, för lådorna kommer upp en bit, säger Susanna Elfors.

Odlingslådor för hållbara städer

Hon driver ett företag som heter Kvartersutveckling, där hon hjälper fastighetsägare, byggaktörer och kommuner med stads- och kvartersodling inom ramen för odlingstjänsten Odlingslådan.

– Jag har märkt att odling är ett bra sätt att bidra till hållbara städer. Det skapar gemenskap och ökar den biologiska mångfalden.

Läs också: Odla fossilfritt utan torv
Läs också: Hjälp djuren: bygg en holk

”Det är lite av en rättvisefråga”

För personer med sommarhus eller villa är det självklart att kunna odla, men alla har inte den möjligheten.

– Jag tycker att det är lite av en rättvisefråga att man också ska få odla även om man inte äger en fastighet.

Det är här som hållbara odlingslådor kommer in i bilden. Det är viktigt, både av miljö- och hälsoskäl, att undvika tryckimpregnerade sådana.

Välj jord utan torv

Ett alternativ kan vara att bygga sina egna (se proportioner i illustrationen i början av artikeln). Men det är inte bara själva lådan som ska vara hållbar. Andra saker, som vilken jord man använder, är också viktigt att tänka på.

– Jorden behöver vara fri från torv eftersom det är otroligt klimatpåverkande. Det är inte riktigt som olja, men åt det hållet. Jag tror också att det är negativt för den biologiska mångfalden då vi behöver bevara mossar och våtmarker för djurens och växternas skull.

Så bygger du en pallkrage

Material:

  •  Tjocka plankor, då håller lådorna längre, och så kan man stapla på varandra.
  • Lärk håller länge. Dock dyrt. Asp är ett billigare alternativ. För extra skydd: spruta eld på träet så att det blir svart. Blir också snyggt.
  • Kortsidor 80 cm, långsidor 120 cm och djup 20 cm är standard. Bygg minst två plan, annars blir det svårt att odla annat än kryddor. två plan (40 cm) funkar bra för rotfrukter till exempel. Vill man odla buskar, perenner och liknande behövs tre plan, 60 cm djup.
  • Fyra reglar som sitter på insidan i varje hörn, med samma längd som djupet på lådan (20 cm), eller 40/60 cm om man vill fästa flera lådor i varandra. Reglarna kan också vara längre längst ner om man vill fästa lådan i jorden.
  • Spikar eller skruvar för att fästa plankorna i reglarna. Fyra i varje hörn, två på kortsidan och två på långsidan. Storlek beror på storlek på lådan och plankornas tjocklek.
  • Det behöver vara något som är genomsläppligt på botten, annars blir det som en bassäng. Om man vet att det är giftig jord där man bor kan man använda täckduk för att skydda, annars är det bäst att ha öppet och bara ha tidningspapper längst ner. Då kan maskar migrera in i odlingslådan, vilket är bra för både lådan och jorden runt om. Ska man odla på till exempel asfalt eller betong kan Europallar, som inte är ytbehandlade, läggas längst ner, och sedan täckduk på dessa.

Tänk på att:

  •  Placera lådorna halvsoligt och vindskyddat.
  • Skydda mot ovälkomna gäster med nät över lådorna och stängsel runt om.
  • Skydda mot sniglar med snigelkant i metall längst upp på utsidan av lådan och jobba förebyggande. Gå och plocka.
  • Skydda mot insekter såsom kålfjärilar med täckduk över lådan. Eller  skaffa ett litet växthus, finns att köpa i standardstorleken 80 x 120 cm.
Illustratör Jens Magnusson
Artikeln publicerades i
Senaste nytt från Sveriges Natur direkt i ditt flöde Följ oss på X