Annons

Veckans miljönyheter v.42

Efter avslöjandet – Domstolen kräver svar om risker med slutförvaret Igår kl 13:44 Efter Sveriges Naturs avslöjande om risker i det planerade slutförvaret av kärnavfall Läs mer…

Regeringen vill granska kärnsäkerheten

Regeringen vill granska kärnsäkerhet igen. Regeringen har beslutat att kontrollen av radioaktivt avfall, kärnsäkerhet och strålskydd ska granskas. Därför har Internationella atomenergiorganet IAEA bjudits in för att utföra granskningen.

Efter avslöjandet – Domstolen kräver svar om risker med slutförvaret

Efter Sveriges Naturs avslöjande om risker i det planerade slutförvaret av kärnavfall har Mark- och miljödomstolen begärt svar på frågor från Strålsäkerhetsmyndigheten. Domstolen vill att myndigheten redovisar underlag för de processer som, enligt de dokument tidningen lyckats få ut, riskerar att ge stråldoser långt ovanför gränsen för det tillåtna.

Strålsäkerhetsmyndigheten: ”Uppgifterna är irrelevanta”

Utomstående kan inte förstå de de siffror och påståenden som Sveriges Natur tagit del av och som handlar om förhöjda stråldoser från slutförvaret av kärnavfall. Det anser Ansi Gerhardsson från Strålsäkerhetsmyndigheten. Siffrorna är enligt henne för extrema för att vara relevanta för slutförvaret. Men varför det är så förklarar hon inte.

SD avgör palmoljestriden

Sverigedemokraterna kommer att rösta ja till att skjuta upp omklassificeringen av palmoljeprodukten PFAD. Det innebär att förslaget får majoritet i riksdagen och att beslutet som skulle sätta stopp för inblandning av den omstridda ingrediensen i biodiesel skjuts upp ett år.

Debatt: ”Vi måste använda skogen på ett hållbart sätt”

Debatt Oavsett om vi bor i stad eller på landsbygd berör skogen oss. Vi vill alla se skogens roll i en hållbar utveckling, men vägen dit skiljer sig åt och åsikterna går isär. Hur kan skogen hjälpa oss att stanna inom planetens ramar?

Ministrarnas klimatmål blir lätta att nå

När alla lättnader räknas in krävs det få ytterligare åtgärder för att EU ska nå sina klimatmål utanför utsläppshandeln, om ministrarna i EU får bestämma.

Gränsvärden för strålning ska skydda kommande generationer

Flera av Sveriges Naturs läsare har hört av sig med frågor om hur man kommit fram till hur hög den riskdos strålningen från slutförvaret av kärnkraftsavfall får vara.
Riskdosen utgår från hänsyn till kommande generationer och att vi fortfarande vet alldeles för lite om risken med låga stråldoser.

Annons