Växande sopberg i pandemins spår

Spridningen av covid-19 har lett till större produktion av bland annat engångsmasker och skyddshandskar. Foto: Getty Images

Växande sopberg i pandemins spår

Pandemin har lett till tiotusentals ton av sopor bestående av personlig skyddsutrustning, enligt en ny rapport från Världshälsoorganisationen (WHO). Under 2020 kastades det varje dag ungefär 3,4 miljarder skyddsmasker runt om i världen.

Enligt WHO ska det på FN:s initiativ ha tillverkats omkring 87 000 ton personlig skyddsutrustning från och med mars 2020 till och med november 2021. Utrustning som sedan fraktats världen över. Det är en vikt som motsvarar lasten på 261 747 jumbojetplan. Avfallet från utrustningen leder till allt högre växande soptippar. Det utgör också en fara för både människors och djurs hälsa. 

Eftersom rapporten endast berör skyddsutrustning som producerats på FN:s initiativ inkluderas inte engångsartiklar som tillverkats av utomstående parter. Statistiken täcker endast en ytterst liten andel av den totala mängd personlig skyddsutrustning som producerats och därefter kasserats i och med pandemin. Det finns därför ett stort mörkertal kring hur mycket sopor pandemin egentligen medfört. 

Pandemin har ökat plastproduktionen

Behovet av ordentlig skyddsutrustning har ökat på grund av covid-19. Smittspridningen har således lett till större produktion av bland annat engångsmasker och skyddshandskar. 

Skyddsutrustningen tillverkas främst av bomull, metall och olika typer av plast. Enligt WHO ska framställningen av plast har fördubblats under den knappa tvåårsperiod som rapporten omfattar. 

– Samtidigt som det är väldigt viktigt att vårdpersonal har tillgång till korrekt personlig skyddsutrustning är det också nödvändigt att utrustningen kan användas säkert utan att påverka miljön, säger Michael Ryan, chef för WHO:s program för hälsokatastrofer, i ett pressmeddelande. 

Återvinning och miljövänliga alternativ

En stor del av avfallet består även av kontaminerat material som kan skada eller utgöra risk för dem som hanterar soporna. Hittills har till exempel åtta miljarder doser vaccin transporteras över världen genom FN. 

Vaccindoserna står för omkring 144 000 ton rester i form av nålar, sprutor och förpackningar. I och med att ytterligare doser produceras förväntas avfallet öka ännu mer. 

För att hantera de enorma mängder sopor som tillverkningen av personlig skyddsutrustning har medfört förespråkar WHO miljövänligare alternativ, som exempelvis återanvändbara masker, handskar och dräkter tillverkade i förnyelsebara material. Mer resurser bör även läggas på utbildning av korrekt hantering av medicinskt avfall. Det menar bland andra Maria Neira, chef för miljö, klimat och hälsa för WHO. 

– Förbättrad hantering av avfall inom sjukvården är en grundläggande förutsättning för klimatsmart återvinning av sjukvårdsutrustning, berättar Maria Neira.

Senaste nytt från Sveriges Natur direkt i ditt flöde Följ oss på X