”Bivänligt” kan hota bin

En lavendel märkt som bivänlig lever inte alltid upp till beskrivningen. Foto: Getty

”Bivänligt” kan hota bin

I ett omfattande test har Naturskyddsföreningen hittat gifter i 53 av 54 krukväxter och 36 av 68 fröpaket i svensk blomsterhandel. Märkningen ”Från Sverige” visade sig också vara fel.

Uppdaterad 28 mars 2024

Enligt en rapport som Naturskyddsföreningen publicerade den 25 mars visade sig märkningen ”Från Sverige” på krukväxter bara betyda att de befunnit sig i Sverige som sista land i produktionsledet. Växterna kan ha passerat en rad länder på vägen och där fått med sig bekämpningsmedel som är förbjudna i EU.

Här kan du läsa hela rapporten. 

Branschens egen märkning inte heller säker

Inte heller blomsterbranschens egen hållbarhetsmärkning visade sig vara en garanti för en växt fri från bekämpningsmedel. En skärmlavendel som testade positivt för 22 olika bekämpningsmedel var märkt med blomsterbranschens internationella hållbarhetsmärkning MPS.

Finns inga gränsvärden

Eftersom det i EU inte finns några gränsvärden för hur mycket bekämpningsmedel som får finnas i en planta när den säljs kan förbjudna bekämpningsmedel även används olagligt i EU.

– Det måste införas gränsvärden och det behövs bättre lagar och kontroller, säger Naturskyddsföreningens generalsekreterare Karin Lexén.

Rapporten är ett svar på bidöden

Rapporten har tagits fram med anledning av att antalet pollinatörer minskar i världen. Bara i Sverige är ungefär en tredjedel av alla vilda biarter rödlistade, vilket innebär att de hotas av utrotning, skriver Naturskyddsföreningen.

Ett av de främsta hoten mot pollinatörerna är förändrade landskap med färre blommor och användning av bekämpningsmedel. Alla de testade växterna och fröerna i testet sägs vara ”bivänliga”, men enligt testet kan de snarare vara skadliga för bin.

Karin Lexén uppmanar trädgårdsbranschen att ta större ansvar:
– Om växter marknadsförs som bivänliga så ska de vara bivänliga.

Bekämpningsmedel hittades även i annat test

Man har i testet bara tittat på tre återförsäljare, men hänvisar även till en undersökning utförd i Helsingborg 2023 där man hittade bekämpningsmedel på 18 plantor från nio handlare.

Av de miljontals plantor som säljs i Sverige är det inte känt hur många som planterats, odlats och vuxit upp i vårt land. Många plantor importeras från EU-länder som i sin tur kan importera från länder utanför EU.

Plantagen sålde fyra växter i undersökningen

När Sveriges Natur sökte stora blomsterhandlare som Plantagen och Blomsterlandet avböjde de först att kommentera, men inkom senare i veckan med skriftliga svar. Det visar sig då att Plantagen under 2022 sålde fyra växter med otillåtna bekämpningsmedel, liksom några av de fröer som också varit med i tester.

”Det är förstås helt oacceptabelt att otillåtna bekämpningsmedel har använts, och inget vi har haft kännedom om”, skriver Plantagen.

”Sedan testerna genomfördes har vi redan tidigare plockat ut majoriteten av de testade växterna ur sortimentet. En växt återstår och den är just nu på analys för att vi ska säkerställa att den inte längre har otillåtna bekämpningsmedel i sig. Om så är fallet kommer självklart även den att plockas bort ur sortimentet.”

Läs också: Företag fuskar med ekologiska fågelfrö

Låga halter hos Nelson Garden

Blomsterlandet medger inte huruvida plantor som förekommer i tester har sålts i kedjans butiker, utan skriver att ”vi anlitar odlare som är miljöcertifierade (bland annat enligt MPS och IP Sigill). Även ursprungsmärkningen ”Från Sverige” kräver att odlaren är certifierad enligt IP Sigill.”

Som framgår av testet har även plantor märkta med MPS haft otillåtna bekämpningsmedel i sig och märkningen ”Från Sverige” stämmer inte alltid. Blomsterlandet kommenterar inte detta.

Läs också: Det våras för bina

Hos Nelson Garden uttrycker man liksom Plantagen och Blomsterlandet en oro för rapportens resultat och skriver precis som de två andra aktörerna att man jobbar för ”att minska användningen av skadliga bekämpningsmedel så mycket som möjligt.” Företaget ska också ha kontaktat Naturskyddsföreningen för att följa upp om det sålt några av de fröer som testades:

”Några av våra frösorter visade sig ha låga halter av bekämpningsmedel. Det bör inte medföra någon väsentlig risk att plantera dessa fröer, däremot är det ett problem att dessa ämnen används i produktionen. Därför är vi nu i kontakt med de aktuella leverantörerna för att adressera detta problem. Vi ser också Naturskyddsföreningens rapport som en viktig påminnelse om att fortsätta arbeta med dessa viktiga frågor.”

Läs också: Kontroversiellt med fågelfrön

Artikeln publicerades i
Senaste nytt från Sveriges Natur direkt i ditt flöde Följ oss på X