Humlan är det enda vildbiet som lever i ett samhälle med drottning. Bild: Johner Images/Getty Images

Det våras för bina

Om våren börjar det surra i hålor och snår. Vad har bina för sig så här års?

I Sverige bor cirka 300 arter av bin. Även de knubbiga humlorna räknas som bin.

De är allihop vilda, förutom honungsbiet som sköts av människor. Vissa bin bor under takpannor eller i ihåliga träd, andra kryper ned i gamla musbon eller hål i marken.

Flitiga hantverkare

Bin är duktiga hantverkare. Murarbin bygger väggar i boet med sand och lera. Tapetserarbina plockar små bitar av blomblad för att tapetsera väggarna i hemmet. Det blir ett bra skydd för att ägg, larver och puppor ska överleva vintern.

Singelbin

Alla bin förutom humlorna och honungsbin lever ensamma, som solitärbin. De hjälps inte åt att samla mat eller bygga bon.

På vårkanten kryper de övervintrade hanarna fram först. Några dagar senare kommer honorna. Efter parningen lägger honorna sina ägg i egna små rum med en matsäck av pollen intill som larven kan äta av när den kläckts.

Bin i samhällen

Honungsbin och humlor har en drottning och bor i samhällen med en stor familj. Tidigt på våren tittar humledrottningen fram. Då flyger hon till ett mysigt musbo där hon lägger en första kull ägg.

De första humlorna är arbetarhonor som samlar mat och hjälper till att föda upp fler av drottningens kullar. Honlarver som får extra mycket mat utvecklas till nya drottningar. Hanarna kläcks inte förrän på sommaren.

Arbetarhonorna hjälper till att föda upp resten av humlorna.

Flitiga hantverkare

Bin är duktiga hantverkare. Murarbin bygger väggar i boet med sand och lera. Tapetserarbina plockar små bitar av blomblad för att tapetsera väggarna i hemmet. Det blir ett bra skydd för att ägg, larver och puppor ska överleva vintern.

Blomfavoriter

Alla bin äter nektar och pollen från växter. De samlar maten i klumpar på benen eller i pälsen på magen. Tungorna hos bin är olika långa, så de har olika slags favoritmat beroende på hur lätt det är att nå ner till nektaren i blomman.

Sälg, scilla och vintergäck är poppis på vårkanten. Under sommar och höst är det också många som gillar ängsblommor, blåklint, ljung och klöver.

Tallrikens hjältar

När bin samlar mat hjälper de på samma gång till att pollinera, det vill säga befrukta, så att det blir nya växter. Det hjälper både växterna att fortsätta leva och oss människor att få mat.

Men många bin har det tufft eftersom det är brist på platser med många slags blommor och bra förutsättningar för bon. Ett annat problem är giftiga bekämpningsmedel som används av bönder och i trädgårdar.

Bli bikompis

De flesta bin och humlor är väldigt lugna och vill helst vara ifred. Det är bara honorna som har gadd. De kan stickas om de hamnar i en trängd situation, framför allt honungsbin som försvarar sitt hem. Så till den grad att de dör när de sticks. De mer solitära vildbina är mindre benägna att stickas.

Om du vill titta närmare på ett bi kan du fånga en med håv och lägga biet i en liten burk med lupp. Kom bara ihåg att släppa ut den efteråt.

Öppna bihotell

För att hjälpa bina med mat och bostad kan man öppna bihotell. Det går både att bygga eget eller köpa färdigt. Ett annat tips är att göra om gräsmattan till en äng med många olika slags bivänliga blommor.