Marodörer under ytan

Naturens ABC I vatten blir de invasiva arterna nästan ostoppbara. Håll ögonen öppna vid bryggan eller stranden, för enda chansen att hejda nya förpestande gäster är att upptäcka dem tidigt.

Stort stöd för ökat skydd av haven i Sverige

I princip alla svenskar vill öka skyddet av våra hav och stoppa överfisket, enligt en ny  opinionsundersökning om skydd av havet och fiskereglering i EU. Åtta av tio svenskar anser att politikerna bör prioritera biologisk mångfald i haven mer.

Nystart för resa till orkidéernas ö

Tillsammans med Nationalparksresor har Sveriges Natur återupplivat Naturskyddsföreningens Orkidéresa till Gotland. Tidningens reporter följde med när deltagarna räknade in 26 olika orkidéer runt om på ön, med avslutning vid Stora Karlsös myllrande fågelberg.

Bönderna som brinner för ekologiskt

Möt tre eldsjälar som vill värna om naturen genom att leva som ekologiska lantbrukare. Sveriges Natur reste till Västerbotten, Stockholms skärgård och Västra Götaland.

Kampen för att rädda tumlaren

Ny teknik gör det lättare att förstå och skydda den hemlighetsfulla tumlaren, den enda valen i svenska vatten. Men det är bråttom. I Östersjön balanserar den på utrotningsgränsen och ny forskning visar på snabba nedgångar även längs västkusten.

Ljunghedarna brinner för livet

Ett färgsprakande hav som lockar både insekter och betesdjur eller en bister tillvaro med vedartade kvistar som ratas av djuren? Ljunghedarna hör till våra mest älskade strövmarker, men utan återkommande bränder minskar mångfalden snabbt.

Naturvård på paus

Inför vårändringsbudgeten skrev regeringen att ”resurserna för skötsel av värdefull natur ska stärkas med 30 miljoner kronor under 2024”. Men under Tidöregeringens tid har naturvårdsanslaget i själva verket minskat med hela 900 miljoner kronor.