Annons

Smartare livsstil

TEMA * Stefan Edman fick uppdraget att hitta vägar till ett grönare Sverige. Där äter vi svensk biff för att rädda hagarna. Där ersätter vi bensintörstiga bilar och vi själva blir mindre prylfixerade.

Ont om tid minska växthusgaserna

KLIMAT * Inom 30 år kan klimatförändringarna nå farliga nivåer. Tiden är knapp för nya klimatöverenskommelser. Men dödläge råder i förhandlingarna om tiden efter 2012. EU försöker hitta strategier för att komma vidare.

Vardagshjältar

TEMA * Ärtor, blöjor, tvättmedel, vin – mycket i våra liv är eko-stämplat. Dock ännu inte människor. Men vi har träffat tre familjer som mycket väl skulle kunna miljömärkas.

Fallet Långsjöbyn

VINKLAT* Orenat avloppsvatten är fortfarande ett problem i många glesbygder, efter mer än fyrtio år av miljölagstiftning. Men ingen borde i dag behöva tåla smutsigt badvatten och förgiftad fisk.

På egna ben

Femåringen vill ha starka ben. Kulmagemannen vill ha starkt hjärta. Lund minskar bilens makt och det bästa argumentet är kroppen.

Rädda Bohusbanan

UPPDRAGET * Vägverket vill lägga ner Bohusbanan norr om Munkedal för att slippa bygga dyra broar över järnvägen när nya E6-an anläggs. Naturskyddsföreningarna i Strömstad, Tanum och Munkedal-Lysekil kämpar för att rädda järnvägen.

Barnen och prylarna

TEMA * När barnen kommer kliver vi på allvar in i konsumtionssamhället. Men varför blir det så? Även om du själv inte vet så finns det andra som har full koll. Och utnyttjar det.

Miljörörelsen granskar slutförvaret

ENERGI * Kärnavfallets slutförvar ska miljögranskas och miljörörelsen är med i processen för att se till att beslutsunderlaget blir så bra som möjligt.

Samvetsgrann

TEMA * Kläder är signaler. Nu vill många med sin tröja tala om att de bryr sig om fattiga arbetare och miljön. Det hållbara modet är här.

Kris för Reach

KEMI * Striden om EUs nya kemikaliepolitik hårdnar. Två av tre parlamentsutskott har röstat för kraftiga försämringar av systemet för kemikaliekontroll. Miljöutskottet har dock fått med flera viktiga förbättringar i ändringsförslagen. Lobbytrycket är starkt inför parlamentets slutliga omröstning.