Bygga om till etanol

TRAFIK * Vägverket föreslår ett nytt regelverk för ombyggnad av bilar till etanoldrift. I dag är det olagligt att bygga om sin bil till det miljövänliga bränslet. Typgodkända konverteringssatser skulle dock kunna göra det lagligt. Verket vill med reglerna säkerställa att brandsäkerheten och avgasreningen inte försämras.
Mätningar av ?gör det själv?-konverterade bilar visar nämligen på betydligt högre utsläpp av kväveoxider och kolväten än från moderna flexifuel-bilar. Konverteringarna behöver vara mer omfattande för att medge en flexibel bränsleblandning. Kostnaderna blir därför ganska höga, enligt vägverket mellan 15000?20000 per bil. Reglerna föreslås börja gälla 2007.


Den här artikeln kommer ur Sveriges Naturs artikelarkiv för artiklar som publicerats i den tryckta utgåvan av Sveriges Natur mellan 1998 och 2017.

Artikeln publicerades i