Fortsatt strid om Städjan

Fortsatt strid om Städjan

NATURVÅRD * Striden om skidbackar på Städjan eller inte fortsätter. Miljöministern, Naturvårdverket och SNF säger nej, men Idrefjäll vill fortfarande bygga ut.

Stiftelsen Idre Fjäll har nu genomfört ett utökat samråd kring projekt Tre toppar. Tanken är att binda samman skidanläggningarna Idrefjäll och Fjätervålen med nya backar på det naturskyddade fjället Städjan, som ligger mellan de två anläggningarna.

SNF har lämnat starkt kritiska synpunkter till samrådet.

– I naturreservat ska naturen skyddas, inte exploateras. Idre Fjälls planer att anlägga skidbackar i ett naturreservat och Natura 2000-område är inte förenligt med vare sig svenska bestämmelser eller EUs lagstiftning. Ett tillstånd från regeringen att exploatera Städjan skulle urholka allmänhetens förtroende för naturvårdspolitiken, säger SNFs ordförande Mikael Karlsson.

Föreningen hänvisar också till att projektet går tvärs emot miljömålet ”Storslagen fjällmiljö” och Dalarnas regionala fjällmiljömål.

Av samrådshandlingarna framgår att 50 hektar av den storslagna och orörda barrurskogen kring Städjan måste avverkas, och ytterligare 300 hektar påverkas. Därtill läggs liftar och nedfarter över 40 hektar fjällhed.

– Ostördheten och obrutenheten i området spolieras. Rennäringen försvåras och Städjans symbolvärde försvinner, säger Klas Hjelm, Naturvårdschef på SNF. Älvdalens kommun har tagit ställning för projektet, liksom region Dalarna, en sammanslutning av kommunerna i länet. 350 arbetstillfällen lockar. Miljöministern har i riksdagen uttalat sig mot projektet och Naturvårdsverket, som äger marken i reservatet, har också sagt klart nej till exploatering. Nu har också fjällanläggningen i Fjätervålen fått kalla fötter och hoppat av projektet, tre toppar har blivit två.


Den här artikeln kommer ur Sveriges Naturs artikelarkiv för artiklar som publicerats i den tryckta utgåvan av Sveriges Natur mellan 1998 och 2017.

Artikeln publicerades i