Nya planlagen sviker miljön

Nya planlagen sviker miljön

MILJÖRÄTT * Plan- och bygglagskommitténs betänkande innebär att kommunerna kan fortsätta att strunta i miljön i sin planering. Naturskyddsföreningen är starkt kritisk till förslaget.

Nyligen presenterade Plan- och bygglagskommittén sitt förslag till modernisering av plan- och bygglagen (PBL). Huvuduppdraget har varit att miljöanpassa lagen så att den främjar hållbar utveckling och ökar chansen att Sverige når sina miljömål. Men enligt SNF har kommittén misslyckats kapitalt med sitt uppdrag.

– Om PBL-kommitténs förslag blir verklighet kommer kommuner även i fortsättningen kunna strunta i miljömålen vid sin planering, säger SNFs ordförande Mikael Karlsson. Kommitténs förslag gör exempelvis att kommunerna kan fortsätta att utan miljöprövning släppa fram externa köpcentrum som leder till ökat bilberoende och ökade koldioxidutsläpp. Transporternas bidrag till växthuseffekten växer ständigt.

En tung invändning mot förslaget finns att hämta i Vägverkets utredning Klimatstrategi för vägtransportsektorn. Där visas att en anpassning av bebyggelsen för att gynna fotgängare, cyklister och kollektivtrafik är en av de långsiktigt sett viktigaste åtgärderna för att minska vägtrafikens klimatpåverkan. Verket efterlyser en förändring av PBL så att kommunerna får stöd för en transportsnålare planering.

– När kommittén nu undviker att ta sitt ansvar måste någon annan göra det. Risken är stor att befolkningen först tvingas in i ökat bilberoende och sedan tvingas betala allt högre koldioxidskatter när riksdagen i efterhand försöker mildra effekterna av bristande planering, säger Jens Forsmark, handläggare på SNFs kansli.


Den här artikeln kommer ur Sveriges Naturs artikelarkiv för artiklar som publicerats i den tryckta utgåvan av Sveriges Natur mellan 1998 och 2017.

Artikeln publicerades i