Vinnare av Årets tidskrift 2022 & Publishingpriset 2022

Strandskyddet bevakas

FÖRENINGSLIV * Fler överklaganden i strandskyddsärenden är att vänta på västkusten. Naturskyddsföreningen driver en samarbetsgrupp som bevakar strandskyddet i Bohuslän.

Skribent Carl-Axel Fall

De första båtarna kom när en brygga lades i för 15 år sedan. Några år senare fick bryggan sin nuvarande storlek med 24 båtplatser. Då anlades också en parkeringsplats och en väg till bryggan. För fyra år sedan började båtägarna bli oroliga att anläggningen saknade tillstånd. Man ansökte om dispens från strandskyddet. Sedan dess är bryggan, vägen och parkeringsplatsen ett omstritt strandskyddsärende. 

Naturskyddsföreningen i Strömstad agerar hårt för att värna naturen före bryggan. Och den har goda skäl. Just där bryggan ligger finns en av Bohusläns allt mer sällsynta ålgräsängar. Intill mynnar dessutom en havsöringsbäck och där bryggans förtöjningar slutar går gränsen till Nöddökilens stora naturreservat. 

Detta är bara ett exempel på brott mot strandskyddsbestämmelserna enligt Naturskyddsföreningen i Strömstad. Sedan ett par år tillbaka driver en grupp kretsar på västkusten ett strandskyddsprojekt som finansieras av riks. Gruppen har prenumererat på kustkommunernas dagordningar och bevakat känsliga ärenden. Bevakningen har lett till ett knappt 50-tal överklaganden i Bohuslän, bland andra bryggan vid Nöddökilen. 

Hur många ärenden har stoppats?

– En del ger sig direkt, andra är envisa och ger sig aldrig. De kommer igen och igen och går egentligen inte att stoppa, men kanske banta, säger Boel Lanne, Öckerö, drivande i gruppen.

Sedan 1 januari gäller länsstyrelsernas nya beslut om var 300 metersgränsen för strandskydd ska gälla, så kallat utökat strandskydd. Starka intressen har arbetat emot 300-metersgränsen, de vill hellre se att skyddet krymps till 100 meter som gräns. Men på västkusten ser 300 meters skydd ut att bli huvudprincipen även framöver. 

– Vi räknar nu med mängder av överklaganden av besluten i Västra Götalands län. LRF, företagare och även vissa kommuner agerar hårt för att 300-metersgränsen ska tas bort, säger Boel Lanne som ändå tycker att västkustkommunerna överlag blivit bättre på att efterleva strandskyddet.

Carl-Axel Fall


Den här artikeln kommer ur Sveriges Naturs artikelarkiv för artiklar som publicerats i den tryckta utgåvan av Sveriges Natur mellan 1998 och 2017.

Skribent Carl-Axel Fall
Artikeln publicerades i