Annons
Idéer för ett grönare Skåne

Idéer för ett grönare Skåne

MÅNGFALD - Naturskyddsföreningen i Skåne har tagit fram en idékatalog med 137 punkter för grönare tätorter, till nytta för alla som vill ha mer natur där vi bor.

Punkterna i idékatalogen handlar om att bevara återstående naturområden och att binda samman tätorternas gröna ytor. Men tipsen tar också upp olika sätt att skapa ny natur, genom att riva upp asfaltytor och låta dem grönska eller genom att ersätta förstörd natur med likvärdig natur någon annanstans.

– Här i Skåne sker exploateringen ofta i de få naturområden som finns kvar, därför vill vi att det skapas kompensationsbiotoper säger Magnus Billqvist, från Naturskyddsföreningen i Skåne.
Våtmarker, dammar och vilda rum i parker finns också med bland förslagen, liksom informationsinsatser kring att skapa förståelse för vikten av biologisk mångfald.

Idékatalogen har spritts till länets alla kommuner och är slutprodukten i projektet ”Grönare städer/500 punkter för ett grönare Skåne” som Naturskyddsföreningen i Skåne drivit sedan 1999, tillsammans med SNFs rikskansli och med pengar från Region Skåne.

– Vi märker att det händer mycket på kommunal nivå, där man tar upp våra principer och diskuterar dem. Men de konkreta resultaten ser vi först senare, säger Magnus Billqvist.

Inom projektet har man tidigare arrangerat en framgångsrik utställning på bomässan i Malmö år 2001, som lockade 200 000 besökare. Merparten av arbetet har varit information kring vikten av biologisk mångfald på mässor och utställningar, i skolor och hos företag.


Den här artikeln kommer ur Sveriges Naturs artikelarkiv för artiklar som publicerats i den tryckta utgåvan av Sveriges Natur mellan 1998 och 2017.

Artikeln publicerades i