Omärkt är sämst

För 15 år sedan var miljömärkt udda. I dag använder nio av tio miljövänliga tvättmedel. Men nu lanserar lågpriskedjorna omärkta förpackningar som vill lura på oss några av de farligaste kemikalierna.

Hitta skogspärlor på nätet

SKOG – Sugen på ett besök i en riktigt fin skog? På webbplatsen ”Skogens pärlor” kan du hitta information om värdefulla skogsmiljöer.

Julstök med rent samvete

Damm är skam, enligt många äldre. Men är det verkligen så bra att städa? Och varför frodas i så fall allergierna?

Klimatduell

Dags för avspark. Sveriges Natur bjuder på sex klimatmatcher i utsläppsligan. Biobränsle ger mål, medan flyg och oljepannor betyder straffspark.

Drivgarnsförbud ger hopp för tumlaren

MÅNGFALD – EU-kommissionen föreslår ett omedelbart förbud mot användning av drivgarn längre än 2,5 kilometer i Östersjön. Från 2007 vill man helt förbjuda drivgarn inom hela EU.

Utsläpparnas julafton

För inte så länge var Sverige på hugget i klimatpolitiken. Hur blir det nu, när industrin slipper utsläppspressen och myndigheter ger upp de satta klimatmålen för trafiken?

Lag Syd vann i WTO

INTERNATIONELLT – WTOs ministermöte i Cancún i Mexico bröt samman i förvirring och oenighet. EUs påstridiga krav om förhandlingar kring ett nytt investeringsavtal ställdes mot utvecklingsländernas krav på att industriländerna ska sluta dumpa mat till underpriser på världsmarknaden.

Agrodesign angår alla

Precis som miljoner svenskar har jag jord, skog och sly inpå knutarna. Landskap, säger vi och tittar oss om. Vall, åker, skog, kalhyggen, dungar och inägor. Men begreppet landskap är inte bara en konkret vegetation utan också en fixbild i den svenska identitets- konstruktionen.