Annons

Ny EU-politik ska fasa ut den sämsta palmoljan

EU-lagstiftarna har beslutat att biobränslen som driver på avskogning ska inte längre anses som förnybara. Men metoden som ska användas för att uppnå målet är fortsatt oklar.
Samtidigt hamnar fortsatt den omstridda palmoljeprodukten PFAD i gråzonen.

Billig palmoljeprodukt får rabatt året ut

Den omstridda palmoljeprodukten PFAD, som används i biodiesel, får fortsatt rabatt hela 2018. Regeringen har skjutit upp ikraftträdandet av de nya reglerna som ska få stopp på produkter gjorda av palmolja i biobränsle.
– Det här ska gälla ganska länge – om det träder i kraft exakt i juli eller december är inte det viktiga, utan att vi har ett system som håller. För mig har det varit viktigt att det här fungerar praktiskt, säger energiminister Ibrahim Baylan (S) till Sveriges Natur.

 

Kritik mot att rå palmolja väntas ersätta PFAD

Regeringens nya förslag för att driva bort palmoljeprodukten PFAD från svenska biodrivmedel möts av vitt skilda reaktioner. Mest kontroversiellt är att produkten på kort sikt bedöms ersättas av rå palmolja.

Riksdagen röstade för stopp för palmolja i biodiesel

Drivmedel från palmoljeproduktion kommer inte längre att betraktas som hållbara i Sverige, enligt beslut i riksdagen. Trots hård kritik ställde sig inget parti mot regeringen förslag till de ändrade regler för förnybart bränsle som börjar gälla nästa år.

Alliansen backar – palmoljeprodukt stoppas i biodiesel nästa år

Sveriges Natur har tidigare berättat hur Alliansen tillsammans med Sverigedemokraterna ville skjuta på omklassificeringen av palmoljeprodukten PFAD. Men nu backar Alliansen och kräver bara att riksdagen tillkännager för regeringen att konsekvenserna av omklassificeringen ska utredas bättre. Därmed kommer riksdagen den 8 november att rösta för att PFAD från den 1 juli 2018 inte längre kommer få de förmånliga skattelättnader produkten fått fram till nu.

EU vacklar om biobränslen

Miljöutskottet i Europaparlamentet har röstat för att fasa ut palmolja som biobränsle till 2021.

Hållningen kan dock stöta på patrull i de fortsatta förhandlingarna om uppdaterade regler för förnybar energi.

SD avgör palmoljestriden

Sverigedemokraterna kommer att rösta ja till att skjuta upp omklassificeringen av palmoljeprodukten PFAD. Det innebär att förslaget får majoritet i riksdagen och att beslutet som skulle sätta stopp för inblandning av den omstridda ingrediensen i biodiesel skjuts upp ett år.