Annons
Ny EU-politik ska fasa ut den sämsta palmoljan

Palmoljan har blivit en viktig fråga i diskussionen om EU:s framtida energipolitik i transportsektorn.

Ny EU-politik ska fasa ut den sämsta palmoljan

EU-lagstiftarna har beslutat att biobränslen som driver på avskogning ska inte längre anses som förnybara. Men metoden som ska användas för att uppnå målet är fortsatt oklar.
Samtidigt hamnar fortsatt den omstridda palmoljeprodukten PFAD i gråzonen.

Den förnybara andelen i transportssektorns energianvändning ska minst dubbleras från dagens sju till 14 procent fram till år 2030. Det kom parlamentets, ministerrådets och kommissionens representanter överens om i de trepartssamtal om förnybartdirektivet som avslutades klockan halv fyra på torsdagsmorgonen.

Men fortsatt kvarstår flera frågetecken. Det har sedan länge varit oklart hur parlamentets hårda linje att kräva en utfasning av palmoljan som biobränsle skulle ta form i ett slutligt lagförslag. Så sent som på onsdagseftermiddagen möttes representanter från kommissionen och parlamentet för att arbeta fram en lösning. Bland annat har farhågorna för att EU ska dras inför WTO på grund av sin politik lett till mycket huvudbry.

LÄS MER:  EU-parlamentet tar strid för att stoppa palmoljan 

Välkomnar beslutet

Men det fastställs nu i överenskommelsen att biobränslen som driver på avskogning, såsom delar av palmoljan, ska fasas ut ur EU:s stödpolitik till år 2030. Vägen dit är dock fortsatt oklar. Kommissionen får i uppdrag att under 2019 lägga fram en metod för att genomföra utfasningen.

– Beslutet syftar till att uppnå målet att råvaror som kraftigt driver på avskogning inte längre ska kunna räknas som förnybara. Kommissionen får i uppdrag att ta fram och anta kriterier under nästa år för att uppnå det här målet. Dessa kriterier har sedan parlamentet och ministerrådet möjlighet att kritisera och eventuellt rösta ner, säger en förhandlare som deltagit i samtalen, till Sveriges Natur.

Trots att den här utformningen leder till att utfasningen av de kritiserade biobränslena tar längre tid än miljörörelsen krävt, så välkomnar miljöorganisationen Transport & Environment beslutet.

– Nu har inte regeringarna längre en ursäkt att tvinga förare att ha palmolja i sina bränsletankar efter 2020, så de bör nu ta fram styrmedel för att främja användningen av förnybar energi och biobränslen baserade på avfall och restprodukter, säger Laura Buffet vid organisationen till Sveriges Natur och fortsätter:
– Genom det här regelverket kan vi äntligen se en förändring av biobränslesektorn. Det är fortsatt oklart vilken väg som ska användas för att kunna fasa ut de värsta biobränslena som bidrar till skövling av skog, men åtagandet är där och det gör att frågan är vid liv. Vi har dock fortfarande inte kunnat se den faktiska texten, så alla konsekvenser är inte helt klara för oss.

Större omriggning

Genom att sätta ett tak för hur stor andel biobränslen från grödor ska kunna ta upp av EU-målet och samtidigt utöka stödet för biobränslen producerade från avfall och restprodukter, är det sedan tänkt att en större omriggning av den förnybara transportsektorn ska uppnås.

Men i ett land som Sverige, där den förnybara andelen i transportsektorn redan nu uppgår till långt över 30 procent enligt EU-metoden att räkna, så kommer inte nattens överenskommelse att leda till någon stor påverkan på exempelvis produktionen av biobränslen från grödor. Detta välkomnas, då det bland annat finns stort intresse för att utvidga produktionen av svensk etanol.

– Målet ska ju ses som ett golv, inte som ett tak, vilket har varit en viktig position för svenska förhandlare att få igenom i det här lagstiftningsarbetet, säger en förhandlare till Sveriges Natur.

Frågan om framtiden för den omstridda palmoljeprodukten PFAD kommer fortsatt att ligga kvar på den nationell politiska nivån, enligt de uppgifter Sveriges Natur tagit del av.

Eftersom nya kriterier för råvaran införs i Sverige den 1 januari 2019 kommer restprodukten inte längre att gynnas av förnybartpolitiken.

– Just den råvaran befinner sig i gråzonen, genom att det inte fastställs i regelverket vilken sorts biobränsle den klassificeras som. Det gör att det är upp till nationella lagstiftare att besluta hur de ska ta ställning i frågan, säger Laura Buffet.

Den främsta leverantören av PFAD, som är en av de främsta råvarorna i HVO-diesel, har dock ambitionen att råvaran åter ska ta sig in igen på den svenska marknaden genom att klassas som förnybar. Men då krävs det bland annat att råvaran ska kunna ursprungsmärkas. Målet är att kraven ska vara uppnådda till år 2020.

Sveriges Natur granskar palmoljan:

Palmolja – snart på en mack nära dig

HVO-diesel utan palmolja på väg att ta slut

Regeringen kan stoppa palmolja i biodiesel

De hjälper bolaget som slåss för palmoljeprodukt

Alliansen försöker skjuta upp stopp för palmoljeprodukt i biodiesel

SD avgör palmoljestriden

Riksdagen röstade för stopp av palmolja i biodiesel

Billig palmoljeprodukt får rabatt året ut

Palmolja bricka i spelet i EU:s slutförhandlingar

Senaste nytt från Sveriges Natur direkt i ditt flöde Följ oss på Twitter
Annons