Riksdagen röstade för stopp för palmolja i biodiesel

Martin Kinnunen från Sverigedemokraterna anklagar Jens Holm och Vänsterpartiet för skövling av skog. FOTO: Kerstin Lundell

Riksdagen röstade för stopp för palmolja i biodiesel

Drivmedel från palmoljeproduktion kommer inte längre att betraktas som hållbara i Sverige, enligt beslut i riksdagen. Trots hård kritik ställde sig inget parti mot regeringen förslag till de ändrade regler för förnybart bränsle som börjar gälla nästa år.

Den 1 juli nästa år blir det inte längre förmånligt för bränsleindustrin att använda produkter från palmolja i biodiesel.
I går klubbade riksdagen det omstridda förslaget att klassificera om palmoljeprodukten PFAD från avfall vilket gör att den inte längre får skatterabatt. Det svenska statsstödet till PFAD uppgick till 1,5 miljarder kronor 2016 och under 2017 har försäljningen ökat ytterligare.

Under debatten i riskdagen var enigheten stor om att all palmolja skall bort från marknaden för biobränsle. Frågan var bara hur fort och under vilka förhållanden. Maria Malmer Stenergard från Moderaterna gjorde en sammanfattning av positionerna:

– På ena sidan rödgröna politiker som nöjer sig med att tala om vart de vill och låter ändamålet helga medlen. På den andra sidan står Alliansen och instämmer vad gäller målet men anser att vägen dit inte är spikrak. Bredvid och med betydligt lägre ambitioner står Sverigedemokraterna som inte ens skriver under på målen.

Vädjar: ”lyssna på marknaden”

Kritiken mot propositionen handlade först och främst om tidslinjen och att ändringen för vad som ska räknas som hållbara biodrivmedel ska träda i kraft redan nästa år. Det klarar inte företagen som ska leverera, enligt Maria Malmer Stenergard med flera.

– Vi gör ett medskick med ett vädjande att man lyssnar på marknaden så att man inte landar i mer fossila bränslen och mer palmolja för det tar oss inte mot klimatmålen, sa Maria Malmer Stenergard, m.

Rickard Nordin från Centerpartiet spetsade till ytterligare:

– Det här gynnar fossil- och oljelobbyn, sa Rickard Nordin från Centerpartiet.

Han menar att det blir brist på biodrivmedel när biprodukterna från palmoljeindustrin försvinner. De står för en stor del av de biodrivmedel som används i Sverige idag, siffran 23 procent angavs för biodiesel och att det kan handla om mer än så.

Rickard Nordin slog också ett slag för ursprungsmärkning av bränsle:

­– Varför finns det ingen ursprungsmärkning vid pumpen och möjlighet att tanka förnybart från Piteå istället för fossilt från Putin?

Kritik för att ha påverkats av lobbyverksamhet

Ursprungligen ville Alliansen sätta stopp för regeringens förslag genom att skjuta upp omklassificeringen till 2019 men har backat till att nöja sig med att bara vädja om att utreda konsekvenserna och överväga att skjuta upp införandet. Det fick Stina Blomgren från Miljöpartiet att yttra några vänliga ord:

– Ni ska ha en eloge för att ni har backat. Ni skriver bara att regeringen bör överväga att skjuta upp ikraftträdandet av ändringarna i direktivet.

Men dessförinnan kritiserade hon Alliansen för att ha låtit sig påverkas av lobbyverksamhet:

”Formuleringarna känns igen”, sa hon om det hon läst i Alliansens motioner.

Jens Holm från Vänsterpartiet sa att invändningarna handlade om en ”ja-men”-sjuka från Alliansens sida.

Martin Kinnunen från Sverigedemokraterna anklagade å sin sida Vänsterpartiet och Miljöpartiet att tillsammans ha drivit fram användning av det han kallade för fulbiodrivmedel, genom sin satsning på förnybara drivmedel.

– Det är ert fel att vi ökat skövlingen av regnskogen, sa Martin Kinnunen.

SD fick kritik från båda sidor

Sverigedemokraterna å sin sida fick kritik av både Alliansen och de rödgröna för att inte ta klimatfrågan på allvar.

– Vill Sverigedemokraterna minska Sveriges utsläpp av växthusgaser över huvud taget? Jag sa tidigare att de borgerliga politikerna lider av sjukan, ”jamen…” Sverigedemokraterna verkar lida av sjukan ”nej men…” – ni är ju faktiskt emot allt, sa Jens Holm.

Motståndet mot det snabba genomförandet och att konsekvenser inte utretts bättre ledde till två tillkännagivanden som röstades igenom av Alliansen tillsammans med Sverigedemokraterna. Regeringen uppmanas att utreda konsekvenserna och verka för långsiktiga villkor för biodrivmedel framöver. Det tidigare kravet att vänta med att införa omklassificeringen till juli 2019 har dock tagits bort från Alliansens första motion i frågan.

Ändringarna i lagen träder i kraft den 1 januari 2018 för att anpassa sig till förordningen som börjar gälla från den 1 juli då förändringarna börjar gälla i praktiken.

Sveriges Natur granskar palmoljan

Palmolja – snart på en mack nära dig

HVO-diesel utan palmolja på väg att ta slut

Regeringen kan stoppa palmolja i biodiesel

De hjälper bolaget som slåss för palmoljeprodukt

Alliansen försöker skjuta upp stopp för palmoljeprodukt i biodiesel

SD avgör palmoljestriden

Senaste nytt från Sveriges Natur direkt i ditt flöde Följ oss på X