Annons
Billig palmoljeprodukt får rabatt året ut

Energiminister Ibrahim Baylan (S) och miljöminister Karolina Skog (MP) kommenterar regeringens förslag om hur PFAD ska fasas ut ur biodiesel.

Billig palmoljeprodukt får rabatt året ut

Den omstridda palmoljeprodukten PFAD, som används i biodiesel, får fortsatt rabatt hela 2018. Regeringen har skjutit upp ikraftträdandet av de nya reglerna som ska få stopp på produkter gjorda av palmolja i biobränsle.
– Det här ska gälla ganska länge – om det träder i kraft exakt i juli eller december är inte det viktiga, utan att vi har ett system som håller. För mig har det varit viktigt att det här fungerar praktiskt, säger energiminister Ibrahim Baylan (S) till Sveriges Natur.

 

Skribent Malin Crona

Förra året kunde Sveriges Natur avslöja att palmoljeprodukten PFAD till stor del tagit över som ingrediens i biodiesel på den svenska marknaden.

LÄS MER: Palmolja – snart på en mack nära dig

Regeringen försökte sätta stopp för användningen av PFAD i biodiesel genom att klassificiera om PFAD så det inte längre blir ekonomiskt fördelaktigt att använda den.

Det ledde till en hård politisk strid.

Den norska oljebolagsjätten Neste, som producerar en stor andel av den biodiesel som säljs på den svenska marknaden, försökte stoppa beslutet.

De anlitade den svenska PR-byrån Westander, känd för att jobba med hållbarhetsfrågor.

LÄS MER: De hjälper bolaget som slåss för palmoljeprodukt

Så väl departementet som riksdagspartierna har uppvaktats och när Alliansen lade fram sitt förslag i miljöutskottet ville Alliansen plötsligt skjuta på beslutet.

Ersätts av palmolja

Motivet var att det finns risk att PFAD kommer att ersättas av palmolja i stället. Formuleringar som känns igen från Nestes argumentation.

Flera riksdagspolitiker Sveriges Natur pratat med har berättat att de blivit kontaktade av Neste.

Riksdagen röstade trots det igenom förslaget och gav regeringen uppdraget att formulera förordningen. Men bad samtidigt om en konsekvensanalys av beslutet.

I konsekvensanalysen skriver regeringen att det finns en risk att PFAD kommer att ersättas av rå palmolja under en övergångsperiod.

– Det var precis det vi sa och nu har regeringen väl också insett det, säger Rickard Nordin, Centerpartiets miljöpolitiske talesperson, som var en av dem som drev igenom konsekvensanalysen.

Detta har fått många remissinsanser att reagera kraftigt.

LÄS MER: Kritik mot att rå palmolja väntas ersätta PFAD

Skjuts upp ett halvår

En annan stridsfråga har varit när omklassificeringen ska träda i kraft. Regeringspartierna ville att de nya reglerna skulle börja gälla från den 1 juli i år. Alliansen ville vänta till 1 juli 2019.

Och i regeringens nya förslag föreslås nu kompromissdatumet 1 januari 2019.

– Det är mycket beklagligt att regeringen i sitt senaste utkast föreslår att senarelägga ikraftträdandet av nya hållbarhetskriterier när det egentligen inte finns några uppenbara skäl till det. Det leder till att man oundvikligen misstänker att regeringen valt att ge efter och gå särintressen till mötes. Diskussioner och revisionen av hållbarhetskriterierna för biodrivmedel har mobiliserat starka lobbyingkrafter, på ett sätt som vi inte har sett tidigare. De små och oberoende aktörerna, har inte en chans då man spelar med en man mindre på plan och saknar sponsorer med de stora pengarna, säger Martin Prieto Beaulieu, Gröna Bilister.

Energiminister Ibrahim Baylan (S) bekräftar att Neste har försökt påverka beslutet, men menar att det inte handlat så mycket om att förhala det.

– De har väl snarare försökt förhindra det. Alla frågor har ekonomiska konsekvenser. Man får förvänta sig att det sker lobbying.

Samsyn i Sverige

Han menar att det inte spelar så stor roll om reglerna börjar träda i kraft före eller efter valet eftersom riksdagen redan har fattat sitt beslut och regeringen fått i uppdrag att formulera hur förordningen ska implementeras.

– Det är ett viktigt och långsiktigt system som ska gälla åtminstone under det kommande årtiondet. Då är det viktigt att alla bitar faller på plats. Vi är väldigt angelägna om att det här arbetet kan fortlöpa på ett bra sätt. Vi vill inte bara få fram ett förslag utan det ska också klara alla EU-instanser. Förra regeringen fick igenom ett förslag som måste dras tillbaka för att det inte klarade EU-reglerna.

– Den här regeringen har ägnat väldigt mycket tid att föra en tät dialog med de olika delarna av EU-systemet. Vi har en ganska stor samsyn i Sverige.

Vissa remissinstanser har också reagerat mot senareläggningen. Preem är en av dem.
– Vi tycker att det är olyckligt. Det är bättre att införa rätt spelregler så snart som möjligt än att skjuta upp dem. Man kan fråga sig vad syftet är och vad som kommer att vara annorlunda den 1 januari jämfört med den 1 juli, säger Preems kommunikationschef Helene Samuelsson, som hoppas att regeringen ändrar sig.

– Vi behöver styrmedel som styr mot rätt råvaror så vi inte ersätter en produkt med något som inte är bättre, utan till och med sämre.

Inte hållbart

Miljöminister Karolina Skog (MP) skriver i en kommentar till Sveriges Natur att det inte är hållbart att vare sig PFAD eller ren palmolja utgör betydande delar av det biodrivmedel som används i Sverige.

– Konsekvensanalysen har stärkt min uppfattning att vi så snabbt som möjligt måste få fart på inhemsk produktion av hållbara biodrivmedel. De styrmedel som hittills funnits har bevisligen inte levt upp till branschens efterfrågan på långsiktighet. Därför har vi heller inte den storskaliga inhemska produktion som vi faktiskt har potential till. Bränslebytet kommer ändra på det.

Vad ligger bakom resonemanget att en omklassificering av PFAD skulle leda till en ökad användning av palmolja? Varifrån kommer den slutsatsen?

– Enligt konsekvensanalysen finns det en risk att omklassificeringen på kort sikt kan leda till ökad användning av palmolja. Det är självklart inte positivt men det är viktigt att se hur effekterna av bränslebytet blir på längre sikt, och då bedömer vi att palmolja – om den används – kommer ersättas av biodrivmedel med högre klimatprestanda genom att den inhemska produktionen tar fart. Om vi skulle avstå från att omklassificera PFAD är risken stor att bränslebytets krav skulle uppfyllas genom just PFAD, vilket kraftigt skulle försvåra för företag att investera i produktion av hållbar biodrivmedel.

Delar miljöministern och partiet bedömningen att en omklassificering av PFAD skulle leda till brist på biodiesel, när syftet är att uppmuntra nya, inhemska alternativ?

– Med tanke på hur mycket PFAD som används idag vore det inte förvånande om det blir en kortsiktig brist när den omklassificeras. Men ett av syftena med Bränslebytet är just att få igång den inhemska produktionen av hållbara biodrivmedel. Bedömning är att det kommer lösa den brist som uppstår, samtidigt som vi kan slippa både PFAD och palmolja.

En källa säger också till Sveriges Natur att det pågår ett bredare arbete på regeringsnivå för att göra det svårare för palmoljeprodukter att klara sig på marknaden generellt.

– Företag som vill sälja palmolja kommer inte att ge sig förrän de får det, de kommer att försöka komma runt alla regelverk tills de lyckas. Man måste hitta sätt som stoppar det helt.

Sveriges Natur granskar palmoljan:

Palmolja – snart på en mack nära dig

HVO-diesel utan palmolja på väg att ta slut

Regeringen kan stoppa palmolja i biodiesel

De hjälper bolaget som slåss för palmoljeprodukt

Alliansen försöker skjuta upp stopp för palmoljeprodukt i biodiesel

SD avgör palmoljestriden

Riksdagen röstade för stopp av palmolja i biodiesel

Skribent Malin Crona
Senaste nytt från Sveriges Natur direkt i ditt flöde Följ oss på X