EU-parlamentet tar strid för att stoppa palmoljan

EU-parlamentet tar strid för att stoppa palmoljan

När unionens lagstiftare nu ska samlas för att bestämma vilken politik som ska gälla för biobränslen framöver är palmoljans framtid en tung symbolfråga.

EU-parlamentet enades under onsdagen om vilken hållning de ska ha i flera tunga energilagförslag. Nu ställs deras positioner mot ministerrådets diton. Under översyn av EU-kommissionen kommer de nu i slutna förhandlingar försöka bena fram bland annat den lag som ska stödja utvidgningen av den förnybara energin i Europa.

Förutom skiljelinjerna kring vilket övergripande mål som ska gälla, 27 eller 35 procent förnybart i energimixen år 2030, så pekas frågan om palmoljans framtid ut som en knäckfråga. Parlamentet har nämligen föreslagit att palmoljan fasas ut ur biobränslemixen till år 2021. 2015 stod den för omkring 20 procent av marknaden. Den linjen ställs nu mot rådet, som inte nämner något om palmolja i sitt förslag.

LÄS MER: Biobränslebeslut öppnar för mer palmolja

Men frågan är om parlamentets hållning, som beskrivs som både ”banbrytande” och ”dumdristig” av politiska kommentatorer och förhandlare som Sveriges Natur talat med, har någon chans i slutsamtalen som nu väntar.

Olika vägar framåt

Ett alternativ är att parlamentet kämpar med näbbar och klor för att förslaget om utfasningen ska finnas kvar i den färdiga lagstiftningen. Detta är något som bland annat EU-kommissionen kraftigt är emot, då de anser att en sådan formulering skulle leda till att unionen i slutändan får ta bort den regeln efter att de dragits inför rätta för diskriminerande lagar, av WTO, Världshandelsorganisationen. Uttalanden från storproducenterna i Indonesien och Malaysia pekar på att så kommer att bli fallet. Exempelvis har malaysiska bönder protesterat utanför EU:s ambassad i Kuala Lumpur mot vad de kallar ”grödapartheid”.

Men det kan ändå vara värt för parlamentets förhandlare att lägga fram förslaget, menar Christofer Fjellner som är moderat parlamentariker i handels- och miljöutskottet.

– Det har tidigare gjorts, bland annat rörande handel med sälprodukter som EU ville förbjuda. Det ansågs då så viktigt att göra en politisk markering kring frågan, även om lagstiftarna troligen redan då visste att de skulle stöta på problem. Detsamma gäller nog här, för parlamentet har verkligen gjort palmoljan till en symbolfråga, säger han till Sveriges Natur.
Samtidigt är Fjellner, som själv hellre skulle se att kraven höjs på palmoljeproduktionen och att EU skulle gå in med stöd för att göra den hållbarare, orolig för att parlamentets kamp kan bli lönlös.

– Det kan dock också vara så att EU-förhandlarna hoppas på att kunna få fram en lösning när de sedan sitter i tvistlösningspanelen med palmoljeindustrin i WTO, säger Christofer Fjellner.

Tysk oro kan hjälpa

Ett andra alternativ är att rådet och parlamentet finner en gemensam kompromiss kring palmoljan som inte direkt formuleras så den kan hamna i konflikt med WTO, men som ändå får liknande effekter. Det finns nämligen politisk vilja även i delar av ministerrådet att finna en lösning, även om det inte synts utåt i deras slutliga position.
Frankrikes regering har bland annat sagt att den ska minska importen på grund av oron för ”importerad avskogning”. I Tyskland ska miljömyndigheterna trycka på för att EU:s biobränslepolitik ska ta mer hänsyn till de studier som pekat på att palmolja har högre utsläpp än andra biobränslen.

Hos de förhandlare från parlamentet och ministerrådet som Sveriges Natur talat med är meningarna delade kring om en sådan kompromiss kan vara möjlig. Jori Sihvonen vid miljöorganisationen Transport & Environment tror det kan bli svårt.
– Men jag vill ändå vara försiktigt optimistisk, och hoppas att parlamentets förhandlare står på sig i den här frågan.

Kan också bli ett förhandlingsbud

Ett tredje alternativ är att parlamentets förhandlare kommer att använda förslaget om palmoljeutfasningen som ett förhandlingskort. Genom att inledningsvis spelar högt med vikten om en palmoljeutfasning så kommer de förvisso att lida en politiskt förlust när de sedan får backa från kravet i slutsamtalen. Men de kommer då att kräva ett högt politiskt pris som kompensation.

– Målet på 35 procent förnybart och palmoljan är de två tydligaste prioriteringarna för parlamentet. Frågan är vad ministerrådet kan acceptera, säger Christofer Fjellner (M).

Slutsamtalen mellan lagstiftarna på EU-nivå förväntas att kunna avslutas under våren för att landa i en ny lagstiftning i maj.

Sveriges Natur granskar palmoljan

Palmolja – snart på en mack nära dig

HVO-diesel utan palmolja på väg att ta slut

Regeringen kan stoppa palmolja i biodiesel

Fortsatt statsstöd till palmolja i biodiesel

De hjälper bolaget som slåss för palmoljeprodukt

Alliansen försöker skjuta upp stopp för palmoljeprodukt i biodiesel

SD avgör palmoljestriden

Riksdagen röstade för stopp för palmolja i biodiesel

EU vacklar om biobränslen

Läs mer om palmolja

Kriget i Ukraina ökar efterfrågan på palmolja
Märkning av choklad: Hur gott gör det goda?
Stopp för svenskt bistånd till palmoljejätte i Gabon
Senaste nytt från Sveriges Natur direkt i ditt flöde Följ oss på Twitter