Ohållbar e-handel fortsätter öka

Pandemin gav e-handeln ett uppsving. Men hållbarhet har inte prioriterats. Snabbhet, billighet och enkelhet har varit ledord. Sveriges Natur följer ett paket i en bransch som vill bli mer hållbar, men där verklig förnyelse kräver genomgrip­ande förändringar.

EU-förslag kan höja ribban för dagens palmolja

Dagens mix av världens vanligaste biodrivmedelsråvara kan få det svårare att ta plats i de europeiska tankarna framöver med ett nytt förslag. Men åtgärden anklagas för att ha för många kryphål, menar Transport & Environment, som samlar transportmiljöorganisationer i EU.

Nu ska palmoljans framtid avgöras

Palmoljans framtid i tanken - del 1 Förändringar av EU:s stödregler kan stänga dörren för världens vanligaste biobränsleråvara att ta plats i europeiska fordon framöver. Men det är också möjligt att reglerna öppnar för fördubblad import. Den 1 februari ska förslaget som kan avgöra framtiden presenteras. Sveriges Natur granskar i en artikelserie vilka intressen som strider om den omstridda oljans framtid i biobränsle. DEL 1.

Miljarder i skattelättnad för produkt från palmolja

En fjärdedel av de svenska skattelättnaderna till biodrivmedel gick förra året till palmoljeprodukten PFAD. Detta trots att palmoljeproduktion visat sig vara värre för klimatet än man tidigare trott och att den billiga ingrediensen från palmoljeplantager i sydostasien konkurrerar ut närproducerade alternativ.
Och något nytt beslut kan inte fattas före valet.

Billig palmoljeprodukt får rabatt året ut

Den omstridda palmoljeprodukten PFAD, som används i biodiesel, får fortsatt rabatt hela 2018. Regeringen har skjutit upp ikraftträdandet av de nya reglerna som ska få stopp på produkter gjorda av palmolja i biobränsle.
– Det här ska gälla ganska länge – om det träder i kraft exakt i juli eller december är inte det viktiga, utan att vi har ett system som håller. För mig har det varit viktigt att det här fungerar praktiskt, säger energiminister Ibrahim Baylan (S) till Sveriges Natur.

 

Riksdagen röstade för stopp för palmolja i biodiesel

Drivmedel från palmoljeproduktion kommer inte längre att betraktas som hållbara i Sverige, enligt beslut i riksdagen. Trots hård kritik ställde sig inget parti mot regeringen förslag till de ändrade regler för förnybart bränsle som börjar gälla nästa år.

Alliansen backar – palmoljeprodukt stoppas i biodiesel nästa år

Sveriges Natur har tidigare berättat hur Alliansen tillsammans med Sverigedemokraterna ville skjuta på omklassificeringen av palmoljeprodukten PFAD. Men nu backar Alliansen och kräver bara att riksdagen tillkännager för regeringen att konsekvenserna av omklassificeringen ska utredas bättre. Därmed kommer riksdagen den 8 november att rösta för att PFAD från den 1 juli 2018 inte längre kommer få de förmånliga skattelättnader produkten fått fram till nu.

EU vacklar om biobränslen

Miljöutskottet i Europaparlamentet har röstat för att fasa ut palmolja som biobränsle till 2021.

Hållningen kan dock stöta på patrull i de fortsatta förhandlingarna om uppdaterade regler för förnybar energi.

SD avgör palmoljestriden

Sverigedemokraterna kommer att rösta ja till att skjuta upp omklassificeringen av palmoljeprodukten PFAD. Det innebär att förslaget får majoritet i riksdagen och att beslutet som skulle sätta stopp för inblandning av den omstridda ingrediensen i biodiesel skjuts upp ett år.