Annons
Miljarder i skattelättnad för produkt från palmolja

Drygt tre miljarder av de skattelättnader som gavs till biodrivmedel på den svenska marknaden gick förra året till palmoljeprodukten PFAD. FOTO: Getty Images

Miljarder i skattelättnad för produkt från palmolja

En fjärdedel av de svenska skattelättnaderna till biodrivmedel gick förra året till palmoljeprodukten PFAD. Detta trots att palmoljeproduktion visat sig vara värre för klimatet än man tidigare trott och att den billiga ingrediensen från palmoljeplantager i sydostasien konkurrerar ut närproducerade alternativ.
Och något nytt beslut kan inte fattas före valet.

Skribent Malin Crona

3,2 miljarder kronor. Så mycket fick palmoljeprodukten PFAD i skattelättnader i form av energi- och koldioxidskattlättnader under 2017. Det är en fördubbling jämfört med 2016 och en fjärdedel av de knappt 12,9 miljarder som totalt gavs i skattelättnader för biodrivmedel på den svenska marknaden förra året.

Ny forskning visar att palmoljeproduktion kan vara värre för miljön och klimatet än man tidigare trott.

LÄS MER: Palmolja värre än väntat för miljön

Sveriges Natur kunde under 2016 avslöja att PFAD, som är en produkt som uppstår vid tillverkning av palmolja, börjat introduceras i stor skala i biodiesel på den svenska marknaden. Detta trots att den många gånger är svårare att spåra än palmolja.

Ökade dramatiskt

Inblandningen av PFAD ökade dramatiskt under 2017 och uppgick till 38 procent av ingredienserna av biodiesel, så kallad HVO.

Regeringen försökte sätta stopp för detta genom att omklassificera PFAD från avfall till produkt, vilket skulle göra att skattelättnaderna försvann.

Men den finska oljejätten Neste, som står för en stor andel av försäljningen av biodiesel på den svenska marknaden, försökte sätta stopp för detta genom lobbyverksamhet med hjälp av den svenska PR-byrån Westander.

Påtryckningarna gentemot regeringen fick ingen effekt, utan regeringen gick vidare med förslaget som innebar att skattelättnaderna för PFAD skulle försvinna från den 1 juli 2017.

Några som däremot lyssnade på Neste var Centerpartiet som lyckades få med sig övriga allianspartier och Sverigedemokraterna i ett tillkännagivande till regeringen där de ville att regeringen skulle utreda konsekvenserna av beslutet bättre.

Palmoljan gjorde comeback

De var oroliga för att en utfasning av PFAD skulle innebära en större inblandning av ren palmolja i biodieseln, något som till viss del konsekvensutredningen också kom fram till. Under 2017 gjorde också palmoljan comeback som ingrediens i biodiesel och utgjorde 5 procent av all HVO på den svenska marknaden.

Under tiden sköts beslutet att ta bort skattelättnaderna upp och Nestes hemland Finland, skrev till EU-kommissionen för att ytterligare försöka förhindra det svenska beslutet.

Finlands protest gör att regeringen inte kan fatta något beslut förrän efter valet.

Och nu är det oklart vad som kommer att hända i framtiden. Alliansen har inte någon uttalad gemensam linje i frågan.

Enligt Rickard Nordin, Centerpartiets energipolitiske talesperson, står Alliansen bakom det så kallade förnybardirektivet, som innebär att PFAD inte längre ska få skattelättnader och att det enda Alliansen bad om var en konsekvensutredning.

– Jag förutsätter att tills vi har någon annan politik är det det vi lämnat in till riksdagen som gäller.

Men vad säger du om att ni i Centerpartiet har sett till att en billig palmoljeprodukt fått tre miljarder i statsstöd som skulle ha kunnat gå till förnybart drivmedel från Sveriges skogar och åkrar?

– Du kan inte styra statsstöd på det sättet. Du kan inte veta om det hade gått till något annat och i så fall vad. Om något uppfyller kriterierna kan du inte utesluta det.

Inte säker

Och Moderaternas miljöpolitiska talesperson, Maria Malmer Stenergard, är inte lika säker på att partiet står bakom att fasa ut PFAD.

– Det är viktigt att invänta utfallet av processen i EU-kommissionen. Det vi moderater tidigare har konstaterat är att erfarenhet från exempelvis Norge har visat att liknande lagstiftning har fått icke önskvärda konsekvenser såsom ökad konsumtion ar renodlade palmoljebränslen. Det är knappast eftersträvansvärt, har hon tidigare sagt till Sveriges Natur.

Liberalernas energipolitiske talesperson Lars Tysklind säger att frågan inte har diskuterats i Alliansen efter att utredningen blev klar.

– Vi har ingen alliansgemensam linje.

Och han är inte helt nöjd över att fördröjningen lett till att utfasningen av skattelättnader till PFAD dröjer.

– Vi vill fasa ut PFAD som ohållbar råvara. Vi ska inte hålla på och subventionera icke hållbart biodrivmedel var det än kommer ifrån. Palmoljeindustrin generellt har dålig spårbarhet och certifiering och det är katastrofalt när det gäller biologisk mångfald.

– Det som är poängen är att PFAD inte ska räknas som restprodukt. Det var det propositionen sa och det var det ingen som gick emot. Vi ville ha en konsekvensutredning. Om det i sig har fördröjt processen har vi indirekt bidragit till detta.

Känner ni att ni blev lurade av Neste nu när ni ser vilka konsekvenser beslutet fick?

– Det kan man väl aldrig säga, man måste alltid ta ett ansvar för de slutsatser man har dragit, det var inte så att Neste dikterade dem. Man kan ta felaktiga politiska beslut, men vi har ställt oss bakom och då måste vi ta ansvar. Det finns en spännvidd inom Alliansen.

Sveriges Natur granskar palmoljan:

Palmolja – snart på en mack nära dig

HVO-diesel utan palmolja på väg att ta slut

Regeringen kan stoppa palmolja i biodiesel

De hjälper bolaget som slåss för palmoljeprodukt

Alliansen försöker skjuta upp stopp för palmoljeprodukt i biodiesel

SD avgör palmoljestriden

Riksdagen röstade för stopp av palmolja i biodiesel

Finland bromsar palmoljestopp

Statsstöd till palmolja splittrar Alliansen

Skribent Malin Crona
Senaste nytt från Sveriges Natur direkt i ditt flöde Följ oss på X