EU-förslag kan höja ribban för dagens palmolja
Palmer i solljus.

Kraven på palmolja kan skärpas med det senaste utkastet till lagförslag från EU-kommissionen. FOTO: Getty Images

EU-förslag kan höja ribban för dagens palmolja

Dagens mix av världens vanligaste biodrivmedelsråvara kan få det svårare att ta plats i de europeiska tankarna framöver med ett nytt förslag. Men åtgärden anklagas för att ha för många kryphål, menar Transport & Environment, som samlar transportmiljöorganisationer i EU.

Biodrivmedel från grödor ska utgöra en mindre andel av kraven på förnybart i transportsektorn framöver i EU. Det gäller speciellt de råvaror som kopplats ihop med skogsskövling och undanträngning av annan odling.

I det senaste utkastet till lagförslag  föreslås dock att alla råvaror som når upp till vissa nya krav fortsatt ska kunna premieras framöver.

Skarpa skrivningar

Bland annat bör råvaror som odlats på mark som ägs av småodlare, eller som tidigare varit i träda, fortsatt kunna räknas av mot kraven på förnybart, föreslår EU-kommissionen.

Efter att de sent på fredagseftermiddagen la fram sitt utkast till regelverk har nu reaktionerna börjat trilla in. I en analys av utkastet så riktar Transport & Environment, som samlar transportmiljöorganisationer i EU, kritik mot de öppningar som kommissionen föreslagit.

Trots skarpa skrivningar om vilka negativa miljöeffekter som skapas från delar av biobränslemarknaden, menar organisationen att ”kryphålen” kan öppna för att bland annat palmoljediesel fortsatt ska kunna utgöra en lika stor del av bränslemarknaden framöver.

– Kommissionen skickar en viktig signal genom att bestämma att palmeoljediesel inte är hållbart. Men det som de tar bort med ena handen, ger de tillbaka med den andra. Du kan inte märka palmoljediesel som ohållbar, och samtidigt öppna ett kryphål så stort som nuvarande konsumtionsnivåer och tänka att folk inte kommer märka det, kommenterar Laura Buffet vid Transport & Environment.

Skärpa kriterierna

Organisationen trycker nu på att de, tillsammans med de 625 000 underskrifter som de samlat in, har ett starkt mandat att pressa på kommissionen att ytterligare skärpa kriterierna under den kommande månaden, då utkastet till förslag är ute på remiss.

Den samlade biodieselproducentmarknaden i organisationen EBB har ännu inte hunnit analysera utkastet för att komma med en kommentar. Men de pekade redan innan förslaget släppts på att palmoljan i den europeiska bränslemarknaden når upp till de striktaste hållbarhetskriterierna i världen, samtidigt som alla råvaruproducenter under de kommande åren fram till år 2023, då regelverket kickar in, också får tillfället att arbeta för att nå upp till de ytterligare kraven som föreslås.

Enligt de senaste uppgifterna står biodrivmedel för 7,1 procent av den totala energi som konsumerades i transportsektorn. I Sverige är siffran närmre 20 procent. Till allra störst del består dessa biodrivmedel av palmoljeprodukter på nästan hela den europeiska marknaden.

Det antagna förslaget kommer efter att det antagits, senast den 14 mars, skickas vidare till lagstiftarna i ministerrådet och parlamentet. De har två månader på sig att lägga ett veto mot förslaget.

Sveriges Natur granskar palmoljans framtid i EU:

LÄS MER: Del 1 – Nu ska palmoljans framtid avgöras
LÄS MER: Del 2 – Oro för sämre palmolja om EU stoppar importen
LÄS MER: Del 3 – ”Jag ringer tjänstemännen minst en gång i veckan”

Senaste nytt från Sveriges Natur direkt i ditt flöde Följ oss på X