Miljöpartiet: regeringen ljög på pressträff om hav
Kvinna i dräkt med två män i kostym vid flaggor

Klimat- och miljöminister Romina Pourmokhtari (L), statsminister Ulf Kristersson (M) och landsbygdsminister Peter Kullgren (KD). Foto: Elima Mwinyipembe/Regeringskansliet

Miljöpartiet: regeringen ljög på pressträff om hav

Efter att regeringen presenterat sin proposition för en levande havsmiljö har kritiken inte låtit vänta på sig. Ordförande i riksdagens miljö- och jordbruksutskott, Emma Nohrén (MP) går så långt som att kalla det för ”skamlöst medialt spinn”.

Klimat- och miljöminister Romina Pourmokthari (L) skrädde inte orden när hon tillsammans med statsministern och landsbygdsministern den 4 juni presenterade regeringens proposition för en levande havsmiljö:

– Regeringen har bestämt att trålgränsen ska flyttas ut. Tolv nautiska mil från Skanör till Haparanda inklusive Öland och Gotland. Det vill säga trålförbud i hela det svenska sjöterritoriet i Östersjön på en permanent basis.

Som Sveriges Natur rapporterat meddelade regeringen vid pressträffen också att den vill utöka och förstärka skyddet av Sveriges marina områden, från 15 procent av de svenska haven till 30 procent, varav 10 procent strikt skyddade. Liksom att bottentrålning i marina skyddade områden helt ska förbjudas.

Naturskyddsföreningen ser tveksamheter

Vid pressträffen fanns ingen proposition att läsa, utan den dök upp på webben först dagen efter. Naturskyddsföreningens ordförande Beatrice Rindevall, som först varit försiktigt positiv, säger nu till Sveriges Natur att propositionen innehåller flera otydligheter.

– Det finns bra ansatser, som det om trålgränsen, men det framgår inte hur regeringen planerar att genomföra detta, vilket är avgörande för om det kommer att lyckas. Detsamma gäller marina skyddade områden där det också finns flera tveksamheter. Så tydligt som det uttrycktes på pressträffen är inte skrivelserna i propositionen, säger Beatrice Rindevall.

Svårt göra hårda bedömningar

Naturskyddsföreningens ordförande saknar också tidsaspekten i regeringens förslag.

–  När saker förväntas genomföras. När, var och hur? Detta är avgörande för om det över huvud taget kommer att genomföras, så i korta ordalag: det ser bra ut, men det är svårt att göra hårda bedömningar.

Läs också: Kollaps för torsken i Östersjön

Miljöpartiet saknar skarpa förslag

Miljöpartiet är desto mer kritiska. Ordförande i riksdagens miljö- och jordbruksutskott, Emma Nohrén (MP) tycker att det är bra att det kommer en havsproposition.

– Den har varit efterlängtad, men när man väl börjar läsa så framgår det att pressträffen lovade bra mycket mer än vad proppen innehåller. Det saknas skarpa förslag. Vi har också gått ut och sagt att regeringen vilseleder. Det är inget annat än skamlöst medialt spinn, säger Emma Nohrén.

Kritisk debattartikel

I en debattartikel i Göteborgs-Posten den 8 juni skriver Emma Nohrén tillsammans med partikollegan, och tidigare klimat- och miljöminister Isabella Lövin, bland annat:

”På flera punkter överensstämmer inte förslagen med de starka orden på presskonferensen. Exempelvis gäller detta den påstådda ”utflyttningen av trålgränsen i Östersjön till 12 nautiska mil”. De skarpa förslagen talar istället om att det “bör” tas fram “permanenta regleringar”.

Sverigedemokraterna deltog inte

Regeringens stödparti, Sverigedemokraterna, deltog inte på pressträffen. Enligt Emma Nohrén står partiet inte heller bakom propositionen, varför regeringen saknar stöd för att driva igenom förslagen i riksdagen.

– Så det krävs stöd av andra partier, och då hoppas jag att regeringen är beredda att lyssna på oss och är öppna för kompromisser, säger Emma Nohrén.

Hon tycker att det finns många bra förslag och att det är tråkigt att vara kritisk.

Förslag ska genomföras stegvis

– Men jag tycker faktiskt att de ljög under pressträffen. Man skjuter inte heller till några pengar och nu är det klart att Havs- och vattenmyndigheten varslar 25 anställda. Man minskar budgeten och tillför inga extra medel, medan vi i vår skuggbudget har lagt pengar just på detta. Hur ska regeringen kunna genomföra sina förslag, frågar sig Emma Nohrén.

Läs också: Storskalig trålning innanför trålgränsen

När Sveriges Natur kontaktar klimat- och miljöministern återkommer hon med skriftliga svar. Bland annat förklarar hon att propositionens förslag ska genomföras stegvis.

”Utan Riksdagens ställningstagande”

Medan det på pressträffen sades att flera av förslagen redan är beslutade eller ska genomföras står det i propositionen att de bör genomföras. Det förklarar ministern med att begreppet ”bör tas fram” i detta sammanhang ”innebär att regeringen kan – och kommer att – genomföra åtgärden utan Riksdagens ställningstagande.”

Hon skriver om utökningen av andelen marina skyddade områden i haven att regeringen har ”gjort en särskild satsning 2024-2026 på akvatiskt områdesskydd som förstärker pågående arbete med att identifiera och inrätta skydd där det behövs” och att ”ytterligare insatser för att stärka och tydliggöra förutsättningarna för detta arbete kommer utvecklas”.

Senaste nytt från Sveriges Natur direkt i ditt flöde Följ oss på X