Sälar inte det stora hotet mot fisk i Östersjön

Antalet sälar i Östersjön har varit betydligt högre. Foto: Mats Hellmark

Sälar inte det stora hotet mot fisk i Östersjön

Sälar är inte det stora hotet mot torsk, sill och skarpsill i Östersjön. Grundproblemen är klimatförändringar, övergödning och överfiske, enligt en ny studie från Stockholms universitet.

Sälen har fått bära hundhuvudet för fiskens minskning i Östersjön. Och visst, sälarna äter mycket fisk men yrkesfiskarna tar upp ungefär fyra gånger så mycket. Miljöförändringar försvagar dessutom bestånden ännu mer, enligt Monika Winder som är professor vid Institutionen för ekologi, miljö och botanik, Stockholms universitet.

− Många människor inser inte att miljövariationer påverkar mängden fisk. Då är sälarna en enklare förklaring att ta till sig.

De som hävdar att vi har rekordmånga sälar har ett väldigt kort tidsperspektiv, menar hon. Idag finns omkring 30 000 gråsälar i Egentliga Östersjön*, men i början av 1900-talet var de närmare 100 000. De skulle kunna bli så många igen utan att det skulle påverka beståndet av mängden torsk lika mycket som klimatförändringar, övergödning och fiske, enligt Monika Winders prognoser.

− Fast så mycket kan de inte öka eftersom Östersjöns miljö har förändrats. Kanske ligger de på max i nuläget.

Hennes forskargrupp har gjort en lång rad datorsimuleringar av Östersjöns ekosystem fram till år 2098. I scenarion med varmare klimat och ökad övergödning såg de hur syrebristen förstärktes på de djupa bottnarna. Just djupområden är livsviktiga för unga torskar som behöver både ordentligt salt och syrerikt vatten. Därför slår den här utvecklingen hårt mot torskens framtid, enligt Monika Winder.

Men om fiskbestånden är hårt pressade av flera orsaker, kan inte sälarna bli det som får bestånden att kollapsa?

− Visst, sälarna kan minska fisken ytterligare och de blir ett särskilt problem för yrkesfiskarna eftersom de förstör redskapen. Men om man tittar på hela ekosystemet så är den mänskliga påverkan så mycket större. Vi måste fokusera på de största problemen som Östersjön står inför.

Monika Winder hoppas att vi kan hitta ett sätt att säkra fiskarnas intäkter samtidigt som vi bevarar fiskbestånden och en bra status för sälbestånden.

Studien fokuserade på fisk som lever på öppet vatten och säger därför inget om hur sälar påverkar lax, ål, gädda eller vitfisk som lever närmare kusten.

* Egentliga Östersjön är den del av Östersjön som räknas från Åland i norr till utloppen vid de danska sunden.

Den vetenskapliga artikeln publicerades i tidskriften Ambio och finns här: The necessity of a holistic approach when managing marine mammal-fisheries interactions: environment and fisheries impact are stronger than seal predation

Senaste nytt från Sveriges Natur direkt i ditt flöde Följ oss på X